Blog Image

Nieuws

Reactie vTv op: “openbaar dienstencontract en performantiecontract”

VTV nieuws Posted on 02 mei, 2021 23:35:55


Vooraf: 
 vTv (vereniging Treinreizigers vervoer) is een Belgisch- Nederlandse vereniging voor de belangenbehartiging van treinreizigersvervoer in de Belgische Kempen en grensoverschrijdend vervoer via Hamont-Weert met Nederland. De hoofdprioriteit voor vTv is de laatste 10 km bestaand spoor tussen het Belgische eindstation Hamont te verbinden met het Nederlandse Station in Weert.
Daarom heeft vTv de teksten “openbaredienstencontract en het performantiecontract” in de eerste plaats gelezen vanuit haar prioritair streven de lijn 19 Antwerpen-Hamont tot Weert te laten doorrijden.
Verder wenst vTv in te gaan op 2 structurele aspecten voor de organisatie van een performant openbaar vervoersysteem en op een aantal operationele aspecten die het comfort van de treinreiziger bevorderen.

Grensoverschrijdende verbindingen:

De Belgische federale overheid legde in Openbaredienstencontract voor personenvervoersdiensten per spoor in België“ de specificaties vast van de verplichtingen die van toepassing zijn op het verlenen van openbare personenvervoersdiensten per spoor. Voor de grensoverschrijdende verbindingen (3.5.2 Grensoverschrijdende vervoersaanbod tussen België en de buurlanden) somt de federale regering de 7 bestaande lijnen op die in het – met de MNBS – te onderhandelen nieuwe dienstencontract moeten opgenomen worden.

Bij deze 7 lijnen – reeds opgenomen in het huidig beheerscontract 2008-2012-: “Rijsel via Moeskroen en Doornik, Luxemburg via Athus-Rodange, Arlon en Gouvy, Aken, Maastricht, Roosendaal” worden er mogelijk twee lijnen“ onder voorwaarde van evaluatie Maubeuge en Breda.” toegevoegd.

vTv is erg teleurgesteld dat Weert niet opgenomen is bij deze 7 lijnen en roept op deze omissie te herstellen.

De argumentatie, het studiewerk en  het “voorstel van resolutie van 9 februari voor het realiseren van een grensoverschrijdende treinverbinding tussen Hamont en Weert” ingediend door de  federale parlementsleden: Jef VAN den BERGH (CD&V) Steven MATHEÏ (CD&V) Servais VERHERSTRAETEN (CD&V) Marianne VERHAERT (Open VLD) Nicolas PARENT (Ecolo-Groen) Joris VANDENBROUCKE (sp.a) Barbara CREEMERS (Ecolo-Groen) om de lijn 19  Antwerpen-Hamont tot Weert door te laten rijden zijn voldoende bekend en kunnen de opname van Weert bij de lijst van de 7 bestaande grensoverschrijdende lijnen behorende onder de openbare dienst opdracht verantwoorden.

Op basis van haar studiewerk is vTv ervan overtuigd dat de grensoverschrijdende lijn 19 tot Weert in de rij van de 7 bestaande grensoverschrijdende lijnen op gebied van reizigerspotentieel, af te leggen buitenlandse kilometers en kosten best een tenminste vergelijkbare prestatie kan neerzetten. 

Bovendien is een verhoogde bediening met grensoverschrijdende lijnen van Vlaanderen met het buitenland t.o.v. Wallonië erg verdedigbaar. Van de 7 bestaande grensoverschrijdende lijnen wordt Wallonië 6 keer bediend (Rijsel, 3 maal Luxemburg, Aken en Maastricht) en Vlaanderen (Roosendaal en Rijsel) slechts tweemaal.   

Daarom pleit vTv ervoor om de lijn 19 door te laten rijden tot Weert en op te nemen in de lijst van de grensoverschrijdende vervoerslijnen die vallen onder de openbare dienstverlening van de NMBS en zo worden opgenomen in het nieuwe beheerscontract met de MNBS.

Naar een performant openbaar vervoersysteem in België

De gewesten staan in voor regionaal openbaar vervoer. Gewesten mogen op regionale lijnen, als er onvoldoende aanbod is, zelf treinen in leggen en kunnen hiervoor overeenkomsten afsluiten met de NMBS.
Voor nieuwe spoorinfrastructuur moet er een samenwerking zijn tussen NMBS en Infrabel, bij problemen is er een tussenkomst van de Minister.

Comfort van de reiziger staat centraal

 Om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren worden volgende voorstellen gedaan:

 • Aankondigingsborden van de treinen op elk perron van de stopplaats of station met de juiste vertraging op de minuut na.
 • Op stopplaatsen moeten voldoende schuilhuisjes voorzien worden. In stations luifels voorzien van minsten 30 meter. In elk station doorgangen en liften voorzien. Perrons die nog niet van hoogte zijn, een gedeelte aanpassen voor minder mobiele mensen. Bv in Spanje kan een rolstoel patiënt op eigen kracht de trein inrijden.
 • Voldoende ticket automaten, gebruiksvriendelijke, moeten ook internationale tickets kunnen afdrukken. Ook informeren over de goedkoopste formule.
 • Samenstelling treinen, bv: kusttreinen voldoende lang maken, geen materiaal aan de kant laten staan. Dit is ook van toepassing voor de studententreinen.
 • Bij aansluitingen; perron- perron of eilandperrons voorzien bij renovatie of bij nieuwe sporenplannen.
 • Snelheid, toegang tot de stations vereenvoudigen, wisselstraten aanpassen aan hogere snelheden, 40 km/u is van de stoomperiode. Veiligheid moet primeren. Lijn snelheden op minimum 140 km/u brengen waar mogelijk is. Om reizigers aan te trekken moeten we een goede en snelle verbinding hebben.
 • Treinbegeleiders en seinhuis moeten erover waken dat de trein stipt op tijd vertrekt, trein die klaar is om te vertrekken niet laten wachten op een trein die vertraging heeft.
 • Dag biljet voor het ganse net invoeren om onbeperkt te kunnen sporen. Ook biljet invoeren om met alle openbaar vervoer te reizen in België. Eventueel ook een Benelux ticket.
 • Afschaffen toeslag luchthaven Brussel Nationaal (weerhoud mensen om met trein naar de luchthaven te komen).
 • Reizigerstreinen hebben voorrang op goederen. Personeel van de stations moeten betrokken worden bij de regelmaat van de treinen, dit was voor de centralisatie van de dispatching.
 • Alles terug decentraliseren, vooral de treindienst, regelmaat en stiptheid was toen heel veel beter. Treinbestuurders, treinbegeleiders, materiaal, stationschef of onder stationschef waar depots zijn van materiaal of treinpersoneel moeten onder één en dezelfde directie vallen.


Belgische locomotieven geschikt maken voor waterstof kan vanuit North Sea Port’

In de Nederlandse pers, VTV nieuws Posted on 25 mrt, 2021 11:36:07
De Belgische motorenbouwer Anglo Belgian Corporation (ABC) ziet kansen voor het ombouwen van de ongeveer 170 locomotieven op het Belgische spoor, om deze geschikt te maken voor het draaien op waterstof. Volgens de fabrikant is het zogeheten retrofitten inmiddels een relatief eenvoudige klus. North Sea Port kan daar de springplank voor zijn.

Dat zei Tim Berckmoes, directeur van ABC Engines, onlangs in gesprek met North Sea Port, de grensoverschrijdende havenregio. Berckmoes wijst op de ervaring met de zogeheten BeHydro hydrogen dual-fuel-scheepsmotor, die enkele maanden geleden in Gent geïnstalleerd werd. Deze motor, het resultaat van een samenwerking tussen ABC en Compagnie Maritime Belge (CMB), en is opgewaardeerd en geschikt gemaakt voor waterstof.

“Waterstof is een heel fijn gas, maar het gaat ook heel snel in verbranding. Daarom hebben we verschillende aanpassingen gedaan aan de verbrandingskamers, de zuigers, aan de injectoren en het regelsysteem. Dat maakt dat we nu een zeer betrouwbare machine hebben waarmee je een CO2-besparing van 85 procent kunt realiseren”, aldus Berckmoes.

De machine kan naast waterstof ook ‘gewoon’ op benzine draaien, zegt de ABC-directeur. “Dus als er ergens een bunkeringprobleem is of überhaupt geen waterstof beschikbaar is, kun je gewoon doen wat je moet doen op diesel.”

North Sea Port perfect voor uitrol van waterstof

De North Sea Port is wat Berckmoes betreft de ideale proeftuin voor waterstofaansluitingen, omdat je niet alleen een koppeling met de binnenvaart kunt maken, maar ook met de spoorwegen. Daarmee is het havengebied de aanwezen regio om te gaan bunkeren. “De Belgische spoorwagen hebben 170 locomotieven met ABC-motoren. Die kunnen ze heel makkelijk kunnen ombouwen en opwaarderen naar waterstof.”

Berckmoes ziet graag dat de betrokkenen en belanghebbenden doorpakken op het gebied van waterstof. “Wat we nodig hebben is wat we in het Belgisch ‘goesting noemen; zin om het doen, om aan te pakken. We moeten aan onze kinderen laten zien dat we binnen onze generatie niet alleen een probleem ontdekt hebben maar deze ook opgelost hebben binnen onze generatie. Het is een kwestie van beslissen en doen.”

North Sea Port is de benaming voor het havengebied van Vlissingen en de havens langs het Zeekanaal Gent-Terneuzen. In 2018 besloten deze havens te fuseren. Onder meer Volvo Cars, Honda Motors, Oiltanking, ArcelorMittal en Mammoet zitten aan het zeekanaal. Bij Terneuzen is Dow Chemical gevestigd, terwijl in Vlissingen bij C.RO nieuwe auto’s en bestelwagen aan wal komen.Geëlektrificeerde spoorlijn tussen Mol en Hamont in juni klaar voor gebruik

In de Nederlandse pers Posted on 18 mrt, 2021 15:26:11
Infrabel is in de afrondende fase aanbeland van de elektrificatie van spoorlijn 19 tussen het Belgische Mol en Hamont. De spoorinfrabeheerder verwacht dat de 33 kilometer lange spoorlijn in juni in gebruik kan worden genomen. In de toekomst zou het traject moeten worden doorgetrokken tot in Weert, maar hierover moet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog een besluit nemen.  

Infrabel startte in 2018 met de gefaseerde elektrificatie per baanvak. Op het 33 km lange traject van spoorlijn 19 zijn alle 830 bovenleidingspalen geplaatst. De in totaal 200 kilometer aan nieuwe kabels en draden werden intussen op enkele kilometers na afgerold. Afgelopen weekend werd de elektrische verbinding gemaakt tussen spoorlijn 19 en de al bestaande bovenleiding in Mol, en tussen Pelt en Hamont worden de bovenleidingsdraden verder afgerold.
Tractiestations
Verspreid over de spoorlijn heeft Infrabel in Lommel, Neerpelt en Hamont ook drie nieuwe tractieonderstations gebouwd die eind maart operationeel zullen zijn. Zij zetten hoogspanning om in bruikbare spanning voor het treinverkeer. Vanuit het onderstation loopt de omgezette tractiestroom via de bovenleiding naar de treinen zodat die elektrisch kunnen rijden. Wanneer de werkzaamheden in mei zijn afgerond, kan de spoorlijn na verdere controles en testen veilig onder stroom worden gezet.
Vervolgens kunnen in juni de eerste elektrische treinen op de geëlektrificeerde spoorlijn kunnen rijden. De geraamde investering voor de elektrificatie bedraagt 30,9 miljoen euro. Veertig procent daarvan wordt gesubsidieerd door Europa. Door de elektrificatie kan vervoerder NMBS over het volledige traject van Antwerpen tot Hamont elektrische treinen inzetten.
Verbinding met Weert
Het wachten is nu op het doortrekken en elektrificeren van de lijn op het Nederlandse stuk tussen Hamont en Weert. Maar uit een, in februari afgerond, haalbaarheidsonderzoek in opdracht van de NMBS blijkt dat dit laatste niet rendabel is. Zo zou het potentieel aan reizigers op de verbinding in beide richtingen samen in de buurt van 1.000 reizigers per dag liggen en daarmee niet rendabel zijn. Dit komt onder meer door (personeels)kosten die voor de dienst noodzakelijk zijn en vraagtekens rond de beschikbaarheid van treinstellen.
Toch willen de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en het parlement de verbinding nog niet opgeven en in overleg met demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen en de stuurgroep Nederland-België die het grensoverschrijdende verkeer opvolgt.


Vanaf juni elektrische treinen tussen Hamont, Mol en Antwerpen: “Dit zal zorgen voor meer comfort en stiptheid”

In de Belgische pers Posted on 15 mrt, 2021 14:08:11
De werken op het spoor tussen Mol en Hamont zijn nu nog volop bezig, maar binnen 3 maanden rijden er elektrische treinen tussen Antwerpen en Hamont. Ook de werken tussen Hasselt en Mol zijn op schema.

n 2018 startte spoorwegbeheerder Infrabel met de werken en intussen zijn er 830 bovenleidingspalen geplaatst. In totaal 200 km kabel is bijna volledig gebruiksklaar. “In mei zou alles klaar moeten zijn en kan er uitgebreid getest worden en vanaf juni zullen de eerste reizigers in een elektrische trein op dit spoor kunnen rijden”, vertelt Frédéric Petit van Infrabel. “Dat geeft meer mogelijkheden voor de NMBS wat betreft de capaciteit en het comfort. Elektrificatie komt de mobiliteit maar ook het milieu en de stiptheid ten goede.” Vanaf dan zullen ook twee bestaande piekuurtreinen tussen Brussel en Mol tot in Neerpelt kunnen rijden. Het gaat om één P-trein ‘s morgens richting Brussel en één P-trein ‘s avonds vanuit Brussel.

Lees hier verder…Nieuwe proef met waterstof- en batterijtreinen in de maak.

In de Nederlandse pers Posted on 12 mrt, 2021 11:31:21
ProRail zit in de voorbereidende fase van een nieuwe proef met waterstof- en batterijtreinen. Dat zei Karel van Gils, directeur Innovatie en Technologische Vernieuwing bij ProRail, woensdag in gesprek met SpoorProTV.

“We zijn concreet bezig met een project om de volgende proef in Nederland voor te bereiden.” Waar dat gaat gebeuren, kan Van Gils nog niet zeggen. Daarover is men in gesprek met de provincies.

Regionale concessies

Batterijtreinen zijn vooral interessant op regionale concessies waar geen bovenleiding is of waar nu nu dieseltreinen rijden, waardoor Groningen opnieuw een mogelijke testlocatie kan zijn. Daar werden eerder door ProRail, Arriva, Alstom en Dekra nachtelijke testritten met de Coradia iLint-waterstoftrein uitgevoerd. Toch lijkt het waarschijnlijker dat de proef elders zal plaatsvinden.

“We zien dat onze huidige dieseltreinen en diesellocomotieven niet alleen in het noorden rijden, maar ook in het oosten van het land en in het havengebied. Dus we kijken nu wat meer landelijk dan specifiek op een gebied of een lijn. Grote voordeel daarvan is dat we zo van elkaar kunnen leren en elkaars expertise kunnen gebruiken”, besluit Van Gils.

De provincie Groningen gaat tegen 2024 waterstoftreinen inzetten op het spoor in Groningen. Dat kan bijvoorbeeld op trajecten naar Stadskanaal en de Wunderline naar Duitsland. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat een waterstoftrein een volwaardig alternatief is voor de huidige dieseltrein.

Lees meer:

Karel van Gils gaat op 31 maart tijdens RailTech Europe dieper op deze materie in. Bezoek voor meer informatie over het programma de website van het evenement. Daar kun je je ook gratis registeren.Infrabel stapt over op ‘groene’ dwarsliggers van zwavelbeton

In de Nederlandse pers Posted on 12 mrt, 2021 11:25:01
De Belgische spoorbeheerder Infrabel gaat geleidelijk het cement, waar dwarsliggers traditioneel van gemaakt zijn, deels vervangen door zwavel. De voordelen hiervan zijn volgens Infrabel dat er 40 procent minder CO2 wordt uitgestoten tijdens de productie, het nieuwe materiaal volledig recyclebaar is, en dat hiermee een afvalproduct van de olie-industrie -zwavel-  opnieuw wordt gebruikt.

De eerste groene dwarsliggers van zwavelbeton zijn inmiddels geïnstalleerd in het spoor tussen Puurs en Antwerpen. De massaproductie start in augustus, waarna er voorlopig acht jaar lang 25.000 stuks per jaar geproduceerd worden.

Milieuvriendelijk aanbesteden

De opdracht voor deze productie ging naar betonbedrijf De Bonte. Het is een van de eerste Belgische overheidsaanbestedingen waarbij naast de prijs ook milieucriteria meewegen. In dit geval waren een beperking van de CO2-productie (in het fabricageproces of in transport van het materiaal) en een betere circulariteit van het product goed voor 40 procent van de toekenning. De kosten wogen voor 60 procent. Deze criteria, in combinatie met de concurrerende prijs, gaven De Bonte het voordeel.

De groene dwarsliggers worden geproduceerd in een vestiging in de regio Bergen die tot nu toe gespecialiseerd was in de productie van dwarsliggers voor wissels. Voor de dwarsligger wordt niet langer cement, maar zwavel gebruikt als bindmiddel. Dit biedt volgens Infrabel een aantal voordelen. Om cement te maken, is een temperatuur van 1.400 graden Celsius nodig. Zeer energie-intensief dus. Met zwavelbeton is 140 graden voldoende om de dwarsligger vorm te geven. Maar bij de productie van cement, komt ook nog eens veel CO2 vrij. In totaal is er bij dit nieuwe productieproces 40 procent minder CO2-uitstoot.

100 huishoudens

Dat betekent dat zeggen dat de CO2-productie per dwarsligger gaat van 75kg CO2 naar 45kg CO2 per stuk. Hiermee kan elk jaar het equivalent van de jaarlijkse CO2-productie van 100 huishoudens worden gecompenseerd. Verder is zwavelbeton volledig recycleerbaar. Dit in tegenstelling tot de houten dwarsliggers. Deze moeten zorgvuldig verbrand worden omdat ze behandeld zijn met creosoot. Een chemische stof die hen beschermt tegen de weersomstandigheden.

Ook de betonnen dwarsliggers die op het einde van hun levensduur zitten, worden niet optimaal opnieuw gebruikt. Zij belanden deels als grind of steenslag in de wegenbouw. Maar de dwarsliggers uit zwavelbeton, die op het einde van hun levensduur zitten of die op termijn beschadigd raken, kunnen omgesmolten worden tot nieuwe dwarsliggers. Een laatste voordeel, ten slotte, is dat dit materiaal het mogelijk maakt zwavel te recycleren, een afvalproduct van de olie-industrie.

Hergebruikt plastic

Uit recent onderzoek van het Nederlandse RIVM blijkt dat naast zwavelbeton ook hergebruikt plastic een duurzaam alternatief voor gewoon beton kan zijn. Zes verschillende materialen werden onderzocht op duurzaamheid en veiligheid voor het milieu. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Prorail. Net als Infrabel is de Nederlandse spoorbeheerder op zoek naar duurzamere alternatieven voor de huidige betonnen dwarsliggers, waarvan de CO2-uitstoot bij productie relatief hoog is.vTv vraagt om snelle openbaarmaking van de businesscase NMBS over de lijn Antwerpen – Hamont – Weert.

VTV nieuws Posted on 04 mrt, 2021 15:08:18

P E R S B E R I C H T 4 maart 2021.

Station Hamont. Als we 9 km. verder zouden rijden komen we aan bij het station Weert.

vTv vraagt om snelle openbaarmaking van de businesscase NMBS over de lijn Antwerpen – Hamont – Weert.

De Vereniging Treinreizigers Vervoer zet zich al heel wat jaren in voor het treinvervoer van personen tussen België en Nederland. Eerder lobbyde vTv al voor de elektrificatie van lijn 19 van de NMBS en de dienstregeling tot het station Hamont en met succes! De acties van vTv zetten zich voort in de lobby voor het doortrekken van de dienstregeling van lijn 19 tot in het Nederlandse station Weert. Het is bekend dat daarmee Limburg en De Kempen een prima verbinding zouden krijgen met Zuid-Nederland en verder via de lijnen die aansluiten op het station Weert.

De Vereniging Treinreizigers Vervoer onderzocht in 2019 het reizigerspotentieel van de doorgetrokken dienstregeling van Hamont tot Weert. Gezien het grote aantal pendelaars, studenten en reizigers met een ander doel, wist vTv vast te stellen dat per dag 800 tot 1000 reizigers méér op lijn 19 tot Weert zouden gaan opstappen.

Naast het besluit van het Nederlandse kabinet Rutte III om tot realisatie van de personenverbinding te willen overgaan heeft de lobby van vTv ertoe bijgedragen dat ook de NMBS weer meer geïnteresseerd raakte. Een businesscase naar de doorgetrokken lijn 19 is zo doende inmiddels uitgevoerd doch nog niet openbaar gemaakt. De Vereniging Treinreizigers vraagt hier nadrukkelijk om, ook bij de bevoegde minister.

Einde van de elektrificatiewerken, net voor de Nederlandse grens en 9 km. voor station Weert.

Met een recente brief heeft de minister van Mobiliteit, George Gilkinet aan vTv een reactie gegeven gebaseerd op de reeds genoemde businesscase. De minister benoemt deze als een negatieve uitkomst en verwijst naar een groot aantal kosten en voorwaarden. De minister geeft de studie op dit moment niet vrij, deze kan dus op deze punten nog niet beoordeeld worden. Volgens de minister geeft ook de businesscase wel aan dat er gerekend mag worden met zo’n 1000 reizigers per dag op de lijn. Dat bevestigt nog eens de uitkomst die het QuickScan onderzoek van vTv al liet zien. Op basis van een dergelijk veelbelovend extra reizigersaantal, krijgt lijn 19 van de NMBS een geweldige positieve impuls, “er zijn NMBS lijnen die het met heel veel minder reizigers per dag moeten doen”, aldus voorzitter Jean Pauwels van de Vereniging Treinreizigers Vervoer. Reden om inzicht te krijgen en aan te dringen op een snelle openbaarmaking van de NMBS-businesscase, zodat een goede analyse gemaakt kan worden.


Voor meer informatie, zie de website: https://vtv-treinreizigers.eu/  
Of neem contact op met één van onze bestuursleden: https://vtv-treinreizigers.eu/home/contactTrein Hamont-Weert

Uncategorised Posted on 16 feb, 2021 22:19:41

https://fb.watch/3HY16CfTnT/‘Negatieve businesscase’ voor grensoverschrijdende treinverbinding Hamont-Weert

In de Belgische pers, VTV nieuws Posted on 11 feb, 2021 11:21:41

10/02/21 om 16:03 – Bijgewerkt om 17:22

Bron: Belga

https://www.knack.be/nieuws/belgie/negatieve-businesscase-voor-grensoverschrijdende-treinverbinding-hamont-weert/article-news-1699069.html.amp?__twitter_impression=true&s=09

De grensoverschrijdende treinverbinding tussen het Limburgse Hamont en Weert in Nederland heeft een potentieel van duizend reizigers, maar heeft toch een ‘negatieve businesscase’.

Een grensoverschrijdende treinverbinding tussen het Limburgse Hamont en Weert, in Nederland, heeft een potentieel van duizend reizigers per dag, beide richtingen samengeteld. Maar de uitbating van die lijn door de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS ‘heeft een negatieve businesscase’. Dat heeft minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) woensdag gezegd in de Kamercommissie Mobiliteit.

Over de verlenging van de verbinding Mol-Hamont tot in Nederland wordt al jaren gesproken. Begin 2019 stuurde de bevoegde Nederlandse staatssecretaris een brief naar België, met de vraag dat de NMBS die lijn zou uitbaten. Daarop startte de spoorwegmaatschappij een haalbaarheidsonderzoek op om de technische mogelijkheden te bekijken, welk materieel er nodig is en hoeveel personeel, en welke inkomsten de verbinding zou kunnen opleveren.

De resultaten ervan werden een tiental dagen geleden naar minister Gilkinet gestuurd, zo zei hij tijdens een actualiteitsdebat in de Kamercommissie Mobiliteit. Daaruit blijkt dat de verbinding technisch haalbaar is, al zijn er infrastructuurwerken nodig in Nederland. Het reizigerspotentieel wordt geschat op 1.000 per dag. Maar ‘de businesscase voor de uitbating van de verbinding door de NMBS is negatief’, aldus Gilkinet.

De minister zal de resultaten van de studie overmaken aan Nederland, om ze samen te leggen met hun onderzoeken. Gilkinet stelt voor om de bestaande Belgisch-Nederlandse stuurgroep over grensoverschrijdend verkeer samen te roepen over de kwestie.

Voor CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh vormen 1.000 reizigers per dag ‘een duidelijk potentieel, wat een betekenisvolle meerwaarde kan betekenen voor de grensregio Nederlands en Vlaams Limburg’. Volgens hem hangt de businesscase af van veel factoren, zoals een eventuele elektrificatie van de lijn en de vraag of er een exploitatietoelage kan worden toegekend. ‘Allemaal elementen die nog onzeker zijn vandaag, en die een doorslaggevende impact hebben op de businesscase’, stelt de CD&V’er. ‘We verwelkomen dan ook de potentieelstudie, die het – euh – potentieel aangeeft, en waarmee nu in overleg moet worden getreden worden met Nederland.’« VorigeVolgende »