Blog Image

Nieuws

Eerste elektrische trein rijdt over spoorlijn Mol-Hamont.

In de Nederlandse pers, VTV nieuws Posted on 14 jun, 2021 13:35:12
Met de eerste elektrische trein is donderdag de elektrificering van de spoorlijn tussen Mol en Hamont ceremonieel gevierd. Vanaf maandag worden de eerste elektrische treinen ingezet en neemt de capaciteit op het spoor aanzienlijk toe. Met het project, dat drie jaar in beslag nam, is dertig miljoen euro gemoeid.

Federaal minister van Mobiliteit Georges, Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters,  Sophie Dutordoir (CEO NMBS), Benoît Gilson (CEO Infrabel) en andere hoogwaardigheidsbekleders waren donderdag aanwezig bij de officiële opening van de geëlektrificeerde spoorlijn Mol – Hamont, lijn 19.

Verbeterde ontsluiting Limburg

“De elektrificatie van Lijn 19 is zeer belangrijke spoorprioriteit, want het zorgt voor een betere ontsluiting van het Noordwesten van Limburg, waardoor reizigers sneller én stipter naar Antwerpen kunnen sporen”, schets Lydia Peeters het belang van het project. Dankzij de elektrificatie kan NMBS vanaf maandag het treinaanbod uitbreiden en ook elektrische treinen inzetten tussen Mol en Hamont, een traject van 33 kilometer.

Investering van 30 miljoen euro

De elektrificatiewerken van de spoorlijn Mol – Hamont (lijn 19) zijn in het najaar van 2018 gestart en werden gefaseerd uitgevoerd. In totaal werden er 830 bovenleidingspalen geplaatst en 200 kilometer aan draden en kabels voor de bovenleiding afgerold. Verspreid over de 33 kilometer lange spoorlijn heeft Infrabel in Lommel, Neerpelt en Hamont ook drie nieuwe tractie-onderstations gebouwd.

Elektrificatiewerken Mol-Hamont

De totale investering voor de elektrificatiewerken op de spoorlijn Mol – Hamont bedraagt 30,9 miljoen euro, waarvan veertig procent wordt gesubsidieerd door Europa.

Elektrificatiewerken tussen Mol en Hasselt

Limburg vorm momenteel het middelpunt van  elektrificatiewerkzaamheden van het spoornet. Zo werk Infrabel momenteel aan de elektrificatie van de spoorlijn vijftien tussen Mol en Hasselt. Deze werkzaamheden zijn ruim twee jaar geleden gestart. In totaal worden er 1.250 nieuwe bovenleidingspalen geplaatst, 58 kilometer aan bovenleiding geïnstalleerd waarvoor meer dan 300 km aan kabels en draden worden afgerold.

Elektrificatie Limburgs spoor

Er worden ook twee nieuwe tractieonderstations in Leopoldsburg en op de grens Houthalen/Zolder en één nieuwe sectioneerpost in Hasselt (spoorvertakking Zonhoven) gebouwd. Daarnaast zullen de verschillende bruggen (3 in Beringen en 1 in Zolder) op het spoortraject worden verhoogd.

Negentig procent Belgische netwerk geëlektrificeerd

Volgens de huidige planning zal de 38 kilometer lange spoorlijn geëlektrificeerd zijn tegen eind 2022 waarna de treinen er elektrisch kunnen rijden. Het Limburgse spoorwegnet zal dan volledig elektrisch zijn voor wat de reizigerslijnen betreft. De totale geraamde investering voor deze elektrificatiewerken bedraagt 52,2 miljoen euro waarvan het Vlaams Gewest 14,7 miljoen euro bijdraagt.

Door de werken in Limburg neemt het geëlektrificeerd spoornet in België flink toe. Dankzij de 33 km nieuwe bovenleiding tussen Mol en Hamont is nu 5.907 km aan hoofdsporen of ongeveer negentig procent van het Belgische netwerk geëlektrificeerd.

Investeringen in stations

Behalve de elektrificatie worden ook andere zaken op de Limburgse trajecten onder handen genomen. Zo gaan de NMBS en Infrabel in het station van Mol de bestaande voetgangerstunnel onder de sporen verlengen tot aan de achterkant van het station (Keirlandse Zillen). Aansluitend vernieuwt NMBS daar ook de fietsenstalling en autoparking. Na de werken zal er aan de achterkant van het station plaats zijn voor 400 fietsen en 150 auto’s. De werken gaan van start in het najaar van 2022 en moeten eind 2024 zijn afgerond.

In het station van Hamont wordt in 2022 het perron verhoogd tot 76 centimeter, wat ook de instaphoogte is van de nieuwste treinen.. Samen met de verhoging wordt het perron ook verlengd. Daardoor zullen er in Hamont langere treinen kunnen stoppen, waardoor het aantal zitplaatsen op de trein verder kan worden uitgebreid.De eerste elektrische trein.

In de Belgische pers, VTV nieuws Posted on 10 jun, 2021 16:50:09

Het resultaat van onze petitie “elektrificatie spoorlijn Mol – Hamont”

Deze voormiddag werd de nieuwe elektrische spoorverbinding tussen Mol en Hamont ingehuldigd. In Mol stapte een select gezelschap op: federaal minister van mobiliteit Georges Gilkinet, NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir, haar collega van Infrabel Benoît Gilson, Christian Faure (afdelingshoofd van de Europese Commissie) en de burgemeesters van Mol, Lommel, Pelt en Hamont-Achel. De spoorlijn werd met een chique elektrische trein ingereden tot Neerpelt – niet tot in Hamont om de normale treindienst voor de reizigers niet te verstoren. In het station van Neerpelt stond Vlaams minister Lydia Peeters al te wachten – zij was met de auto gekomen.

Lees hier verder …..Belgisch parlement voor reactivering spoorverbinding Hamont-Weert

In de Nederlandse pers, VTV nieuws Posted on 20 mei, 2021 16:06:10
Het Belgisch parlement stemde dinsdag unaniem voor een motie waarin de regering wordt opgeroepen het baanvak Hamont – Weert te reactiveren voor reizigersverkeer. Tot nu toe werd de verbinding niet vermeld in de nieuwe concessieonderhandlingen met vervoerders. In België dienstencontracten genoemd.

In de motie wordt erop gewezen dat door de reactivering een treinverbinding tussen de haven- en industriestad Antwerpen en de Brainport Eindhoven mogelijk wordt. Het drukke woon-werkverkeer naar de regio’s Weert en Eindhoven gebeurt vandaag uitsluitend per auto. De trein kan voor een aantal forenzen een goed alternatief betekenen. In Weert kan ook worden overgestapt richting Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Roermond en Maastricht. In juni start de NMBS met de elektrische treindienst tussen Antwerpen en Hamont.

Brainport Eindhoven

De verbinding Hamont-Weert is ook opgenomen in het Nederlandse regeerakkoord Rutte III uit 2017 en heeft volgens de indieners van de motie ook de steun van de bevoegde spoorautoriteit, de provincie Limburg en de Brainport-regio Eindhoven. In de motie dringen zij er bij de Federale regering op aan om expliciet haar steun uit te spreken voor de doortrekking van spoorlijn 19 Mol-Hamont naar het Nederlandse Weert, met de Nederlandse collega’s afspraken te maken om deze treinverbinding zo snel als mogelijk te realiseren en daartoe de nodige middelen te voorzien.

Bekijk hier de volledige Motie
Of zie het voorstel van resolutie op onze website bij: DOCUMENTATIE

De Vereniging Treinreizigers Vervoer (vTv), die al jaren ijvert voor de reactivering, is tevreden en verwacht dat de federaal minister Georges Gilkinet (Ecolo) de motie ter harte neemt. Onderzoek van de vereniging wees uit dat er voor de verbinding een potentieel is van 800 tot 1.000 reizigers op een weekdag. De studie die de NMBS liet uitvoeren spreekt van duizend reizigers. Maar daarmee is de spoorlijn volgens de NMBS zelf nog niet rendabel. Het aantal van 1.000 reizigers per dag is te laag, zegt NMBS, ten opzichte van onder meer de (personeels)kosten die voor de dienst noodzakelijk zijn en er zijn vraagtekens rond de beschikbaarheid van treinstellen.

150 miljoen euro

Volgens berekeningen van de Vlaamse overheid zou de elektrificatie en een eventuele uitbreiding met een tweede spoor van het 8 kilometer lange Nederlandse deel 35 miljoen euro gaan kosten. Maar volgens schattingen van ProRail is dit inmiddels opgelopen naar 50 tot 150 miljoen euro. Afhankelijk van een bovengrondse of ondergrondse variant en uitbreiding van het aantal sporen.Mediabericht vTv – 19 MEI 2021.

VTV nieuws Posted on 19 mei, 2021 20:37:49

Commissie keurt motie Hamont-Weert goed.

De commissie mobiliteit van het federale parlement heeft dinsdag 18 mei de resolutie over de reactivering van het baanvak Hamont – Weert voor reizigersverkeer unaniem goedgekeurd. De resolutie was ingediend door de Kamerleden Jef Van den Bergh, Steven Matheï en Servais Verherstraeten van CD&V, Marianne Verhaert (Open Vld), Nicolas Parent en Barbara Creemers en Kim Buyst van Ecolo-Groen en Joris Vandenbroucke en Kris Verduyckt, (Vooruit)  , Emmanuel Burton (MR) en Melissa Hanus (PS) .

De Vereniging Treinreizigers Vervoer (vTv), die al jaren ijvert voor de reactivering, is tevreden en verwacht dat de federaal minister Georges Gilkinet (Ecolo) de motie ter harte neemt. Onderzoek van de vereniging wees uit dat er voor de verbinding een potentieel is van 800 tot 1.000 reizigers op een weekdag. De studie die de NMBS liet uitvoeren spreekt van duizend reizigers.

In de motie wordt erop gewezen dat door de reactivering een treinverbinding tussen de haven- en industriestad Antwerpen en de Brainport Eindhoven mogelijk wordt. Het drukke woon-werkverkeer naar de regio’s Weert en Eindhoven gebeurt vandaag uitsluitend per auto. De trein kan voor een aantal forenzen een goed alternatief betekenen. In Weert kan ook worden overgestapt richting Eindhoven, Den Bosch, Utrecht, Amsterdam, Roermond en Maastricht. In juni wordt gestart met de elektrische treindienst tussen Antwerpen en Hamont.  
Voor meer Info: 
Jean Pauwels, voorzitter vTv, +32 494 28 41 34‘Nieuwe Belgische spoorcontracten bieden kansen voor spoorlijn Hamont-Weert’

In de Nederlandse pers, VTV nieuws Posted on 03 mei, 2021 13:19:08
De Belgische overheid bereidt momenteel nieuwe contracten met vervoerder NMBS en spoorbeheerder Infrabel voor. Volgens de Nederlands-Belgische reizigersorganisatie vTv een uitgelezen kans om spoorlijn 19 vanuit Antwerpen tot Hamont, door te trekken tot het Nederlandse station in Weert.

De vereniging Treinreizigersvervoer (vTv) pleit ervoor om de treinen op lijn 19 door te laten rijden tot Weert en op te nemen in de lijst van de grensoverschrijdende vervoerslijnen die vallen onder de openbare dienstverlening van de NMBS en zo worden te opgenomen in het nieuwe beheerscontract met de MNBS.

Haalbaalheidsonderzoek

Volgens de NMBS zelf is het door laten rijden van de trein tot in Weert niet rendabel. Het potentieel aan reizigers op de verbinding in beide richtingen samen ligt volgens een in februari gepubliceerd haalbaarheidsonderzoek in de buurt van 1.000 reizigers per dag. Dat aantal is te laag zegt NMBS ten opzichte van onder meer de (personeels)kosten die voor de dienst noodzakelijk zijn en vraagtekens rond de beschikbaarheid van treinstellen.

Volgens vTv en een aantal anders studies leidt een toename van 800 – 1000 unieke reizigers per dag in de bediening van de lijn tot Weert wel tot een rendabele dienst. “Reden waarom vTv nu ook de uitbreiding van de lijnen over de grens in het openbaredienstencontract met de NMBS, aangevuld wil zien met lijn 19 Antwerpen – Hamont, voortgezet tot in Weert”, aldus voorzitter Jean Pauwels.

Belgische kant klaar

Het gaat hier om een bestaand spoortraject waarvan het baanvak tot Weert gemoderniseerd moet worden, zoals elektrificatie en moderne veiligheidssystemen. Aan de Belgische kant zijn deze werkzaamheden in de afrondende fase. Naar verwachting is het traject tussen Mol en Hamont in juni klaar voor gebruik.

Het wachten is nu op het doortrekken en elektrificeren van de lijn op het Nederlandse stuk tussen Hamont en Weert. Ondanks de negatieve uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek van NMBS willen de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en het parlement de verbinding nog niet opgeven en in overleg met demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen en de stuurgroep Nederland-België die het grensoverschrijdende verkeer opvolgt.

Wallonië

vTv-voorzitter Pauwels is van mening dat een verhoogde bediening van het aantal grensoverschrijdende lijnen vanuit Vlaanderen met het buitenland ten opzichte van dat vanuit Wallonië zeer verdedigbaar is: “Van de zeven bestaande grensoverschrijdende lijnen wordt Wallonië zes keer bediend (Rijsel drie keer, Luxemburg, Aken en Maastricht) en Vlaanderen (Roosendaal en Rijsel) slechts tweemaal.”Reactie vTv op: “openbaar dienstencontract en performantiecontract”

VTV nieuws Posted on 02 mei, 2021 23:35:55


Vooraf: 
 vTv (vereniging Treinreizigers vervoer) is een Belgisch- Nederlandse vereniging voor de belangenbehartiging van treinreizigersvervoer in de Belgische Kempen en grensoverschrijdend vervoer via Hamont-Weert met Nederland. De hoofdprioriteit voor vTv is de laatste 10 km bestaand spoor tussen het Belgische eindstation Hamont te verbinden met het Nederlandse Station in Weert.
Daarom heeft vTv de teksten “openbaredienstencontract en het performantiecontract” in de eerste plaats gelezen vanuit haar prioritair streven de lijn 19 Antwerpen-Hamont tot Weert te laten doorrijden.
Verder wenst vTv in te gaan op 2 structurele aspecten voor de organisatie van een performant openbaar vervoersysteem en op een aantal operationele aspecten die het comfort van de treinreiziger bevorderen.

Grensoverschrijdende verbindingen:

De Belgische federale overheid legde in Openbaredienstencontract voor personenvervoersdiensten per spoor in België“ de specificaties vast van de verplichtingen die van toepassing zijn op het verlenen van openbare personenvervoersdiensten per spoor. Voor de grensoverschrijdende verbindingen (3.5.2 Grensoverschrijdende vervoersaanbod tussen België en de buurlanden) somt de federale regering de 7 bestaande lijnen op die in het – met de MNBS – te onderhandelen nieuwe dienstencontract moeten opgenomen worden.

Bij deze 7 lijnen – reeds opgenomen in het huidig beheerscontract 2008-2012-: “Rijsel via Moeskroen en Doornik, Luxemburg via Athus-Rodange, Arlon en Gouvy, Aken, Maastricht, Roosendaal” worden er mogelijk twee lijnen“ onder voorwaarde van evaluatie Maubeuge en Breda.” toegevoegd.

vTv is erg teleurgesteld dat Weert niet opgenomen is bij deze 7 lijnen en roept op deze omissie te herstellen.

De argumentatie, het studiewerk en  het “voorstel van resolutie van 9 februari voor het realiseren van een grensoverschrijdende treinverbinding tussen Hamont en Weert” ingediend door de  federale parlementsleden: Jef VAN den BERGH (CD&V) Steven MATHEÏ (CD&V) Servais VERHERSTRAETEN (CD&V) Marianne VERHAERT (Open VLD) Nicolas PARENT (Ecolo-Groen) Joris VANDENBROUCKE (sp.a) Barbara CREEMERS (Ecolo-Groen) om de lijn 19  Antwerpen-Hamont tot Weert door te laten rijden zijn voldoende bekend en kunnen de opname van Weert bij de lijst van de 7 bestaande grensoverschrijdende lijnen behorende onder de openbare dienst opdracht verantwoorden.

Op basis van haar studiewerk is vTv ervan overtuigd dat de grensoverschrijdende lijn 19 tot Weert in de rij van de 7 bestaande grensoverschrijdende lijnen op gebied van reizigerspotentieel, af te leggen buitenlandse kilometers en kosten best een tenminste vergelijkbare prestatie kan neerzetten. 

Bovendien is een verhoogde bediening met grensoverschrijdende lijnen van Vlaanderen met het buitenland t.o.v. Wallonië erg verdedigbaar. Van de 7 bestaande grensoverschrijdende lijnen wordt Wallonië 6 keer bediend (Rijsel, 3 maal Luxemburg, Aken en Maastricht) en Vlaanderen (Roosendaal en Rijsel) slechts tweemaal.   

Daarom pleit vTv ervoor om de lijn 19 door te laten rijden tot Weert en op te nemen in de lijst van de grensoverschrijdende vervoerslijnen die vallen onder de openbare dienstverlening van de NMBS en zo worden opgenomen in het nieuwe beheerscontract met de MNBS.

Naar een performant openbaar vervoersysteem in België

De gewesten staan in voor regionaal openbaar vervoer. Gewesten mogen op regionale lijnen, als er onvoldoende aanbod is, zelf treinen in leggen en kunnen hiervoor overeenkomsten afsluiten met de NMBS.
Voor nieuwe spoorinfrastructuur moet er een samenwerking zijn tussen NMBS en Infrabel, bij problemen is er een tussenkomst van de Minister.

Comfort van de reiziger staat centraal

 Om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren worden volgende voorstellen gedaan:

 • Aankondigingsborden van de treinen op elk perron van de stopplaats of station met de juiste vertraging op de minuut na.
 • Op stopplaatsen moeten voldoende schuilhuisjes voorzien worden. In stations luifels voorzien van minsten 30 meter. In elk station doorgangen en liften voorzien. Perrons die nog niet van hoogte zijn, een gedeelte aanpassen voor minder mobiele mensen. Bv in Spanje kan een rolstoel patiënt op eigen kracht de trein inrijden.
 • Voldoende ticket automaten, gebruiksvriendelijke, moeten ook internationale tickets kunnen afdrukken. Ook informeren over de goedkoopste formule.
 • Samenstelling treinen, bv: kusttreinen voldoende lang maken, geen materiaal aan de kant laten staan. Dit is ook van toepassing voor de studententreinen.
 • Bij aansluitingen; perron- perron of eilandperrons voorzien bij renovatie of bij nieuwe sporenplannen.
 • Snelheid, toegang tot de stations vereenvoudigen, wisselstraten aanpassen aan hogere snelheden, 40 km/u is van de stoomperiode. Veiligheid moet primeren. Lijn snelheden op minimum 140 km/u brengen waar mogelijk is. Om reizigers aan te trekken moeten we een goede en snelle verbinding hebben.
 • Treinbegeleiders en seinhuis moeten erover waken dat de trein stipt op tijd vertrekt, trein die klaar is om te vertrekken niet laten wachten op een trein die vertraging heeft.
 • Dag biljet voor het ganse net invoeren om onbeperkt te kunnen sporen. Ook biljet invoeren om met alle openbaar vervoer te reizen in België. Eventueel ook een Benelux ticket.
 • Afschaffen toeslag luchthaven Brussel Nationaal (weerhoud mensen om met trein naar de luchthaven te komen).
 • Reizigerstreinen hebben voorrang op goederen. Personeel van de stations moeten betrokken worden bij de regelmaat van de treinen, dit was voor de centralisatie van de dispatching.
 • Alles terug decentraliseren, vooral de treindienst, regelmaat en stiptheid was toen heel veel beter. Treinbestuurders, treinbegeleiders, materiaal, stationschef of onder stationschef waar depots zijn van materiaal of treinpersoneel moeten onder één en dezelfde directie vallen.


Belgische locomotieven geschikt maken voor waterstof kan vanuit North Sea Port’

In de Nederlandse pers, VTV nieuws Posted on 25 mrt, 2021 11:36:07
De Belgische motorenbouwer Anglo Belgian Corporation (ABC) ziet kansen voor het ombouwen van de ongeveer 170 locomotieven op het Belgische spoor, om deze geschikt te maken voor het draaien op waterstof. Volgens de fabrikant is het zogeheten retrofitten inmiddels een relatief eenvoudige klus. North Sea Port kan daar de springplank voor zijn.

Dat zei Tim Berckmoes, directeur van ABC Engines, onlangs in gesprek met North Sea Port, de grensoverschrijdende havenregio. Berckmoes wijst op de ervaring met de zogeheten BeHydro hydrogen dual-fuel-scheepsmotor, die enkele maanden geleden in Gent geïnstalleerd werd. Deze motor, het resultaat van een samenwerking tussen ABC en Compagnie Maritime Belge (CMB), en is opgewaardeerd en geschikt gemaakt voor waterstof.

“Waterstof is een heel fijn gas, maar het gaat ook heel snel in verbranding. Daarom hebben we verschillende aanpassingen gedaan aan de verbrandingskamers, de zuigers, aan de injectoren en het regelsysteem. Dat maakt dat we nu een zeer betrouwbare machine hebben waarmee je een CO2-besparing van 85 procent kunt realiseren”, aldus Berckmoes.

De machine kan naast waterstof ook ‘gewoon’ op benzine draaien, zegt de ABC-directeur. “Dus als er ergens een bunkeringprobleem is of überhaupt geen waterstof beschikbaar is, kun je gewoon doen wat je moet doen op diesel.”

North Sea Port perfect voor uitrol van waterstof

De North Sea Port is wat Berckmoes betreft de ideale proeftuin voor waterstofaansluitingen, omdat je niet alleen een koppeling met de binnenvaart kunt maken, maar ook met de spoorwegen. Daarmee is het havengebied de aanwezen regio om te gaan bunkeren. “De Belgische spoorwagen hebben 170 locomotieven met ABC-motoren. Die kunnen ze heel makkelijk kunnen ombouwen en opwaarderen naar waterstof.”

Berckmoes ziet graag dat de betrokkenen en belanghebbenden doorpakken op het gebied van waterstof. “Wat we nodig hebben is wat we in het Belgisch ‘goesting noemen; zin om het doen, om aan te pakken. We moeten aan onze kinderen laten zien dat we binnen onze generatie niet alleen een probleem ontdekt hebben maar deze ook opgelost hebben binnen onze generatie. Het is een kwestie van beslissen en doen.”

North Sea Port is de benaming voor het havengebied van Vlissingen en de havens langs het Zeekanaal Gent-Terneuzen. In 2018 besloten deze havens te fuseren. Onder meer Volvo Cars, Honda Motors, Oiltanking, ArcelorMittal en Mammoet zitten aan het zeekanaal. Bij Terneuzen is Dow Chemical gevestigd, terwijl in Vlissingen bij C.RO nieuwe auto’s en bestelwagen aan wal komen.Geëlektrificeerde spoorlijn tussen Mol en Hamont in juni klaar voor gebruik

In de Nederlandse pers Posted on 18 mrt, 2021 15:26:11
Infrabel is in de afrondende fase aanbeland van de elektrificatie van spoorlijn 19 tussen het Belgische Mol en Hamont. De spoorinfrabeheerder verwacht dat de 33 kilometer lange spoorlijn in juni in gebruik kan worden genomen. In de toekomst zou het traject moeten worden doorgetrokken tot in Weert, maar hierover moet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog een besluit nemen.  

Infrabel startte in 2018 met de gefaseerde elektrificatie per baanvak. Op het 33 km lange traject van spoorlijn 19 zijn alle 830 bovenleidingspalen geplaatst. De in totaal 200 kilometer aan nieuwe kabels en draden werden intussen op enkele kilometers na afgerold. Afgelopen weekend werd de elektrische verbinding gemaakt tussen spoorlijn 19 en de al bestaande bovenleiding in Mol, en tussen Pelt en Hamont worden de bovenleidingsdraden verder afgerold.
Tractiestations
Verspreid over de spoorlijn heeft Infrabel in Lommel, Neerpelt en Hamont ook drie nieuwe tractieonderstations gebouwd die eind maart operationeel zullen zijn. Zij zetten hoogspanning om in bruikbare spanning voor het treinverkeer. Vanuit het onderstation loopt de omgezette tractiestroom via de bovenleiding naar de treinen zodat die elektrisch kunnen rijden. Wanneer de werkzaamheden in mei zijn afgerond, kan de spoorlijn na verdere controles en testen veilig onder stroom worden gezet.
Vervolgens kunnen in juni de eerste elektrische treinen op de geëlektrificeerde spoorlijn kunnen rijden. De geraamde investering voor de elektrificatie bedraagt 30,9 miljoen euro. Veertig procent daarvan wordt gesubsidieerd door Europa. Door de elektrificatie kan vervoerder NMBS over het volledige traject van Antwerpen tot Hamont elektrische treinen inzetten.
Verbinding met Weert
Het wachten is nu op het doortrekken en elektrificeren van de lijn op het Nederlandse stuk tussen Hamont en Weert. Maar uit een, in februari afgerond, haalbaarheidsonderzoek in opdracht van de NMBS blijkt dat dit laatste niet rendabel is. Zo zou het potentieel aan reizigers op de verbinding in beide richtingen samen in de buurt van 1.000 reizigers per dag liggen en daarmee niet rendabel zijn. Dit komt onder meer door (personeels)kosten die voor de dienst noodzakelijk zijn en vraagtekens rond de beschikbaarheid van treinstellen.
Toch willen de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en het parlement de verbinding nog niet opgeven en in overleg met demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen en de stuurgroep Nederland-België die het grensoverschrijdende verkeer opvolgt.


Vanaf juni elektrische treinen tussen Hamont, Mol en Antwerpen: “Dit zal zorgen voor meer comfort en stiptheid”

In de Belgische pers Posted on 15 mrt, 2021 14:08:11
De werken op het spoor tussen Mol en Hamont zijn nu nog volop bezig, maar binnen 3 maanden rijden er elektrische treinen tussen Antwerpen en Hamont. Ook de werken tussen Hasselt en Mol zijn op schema.

n 2018 startte spoorwegbeheerder Infrabel met de werken en intussen zijn er 830 bovenleidingspalen geplaatst. In totaal 200 km kabel is bijna volledig gebruiksklaar. “In mei zou alles klaar moeten zijn en kan er uitgebreid getest worden en vanaf juni zullen de eerste reizigers in een elektrische trein op dit spoor kunnen rijden”, vertelt Frédéric Petit van Infrabel. “Dat geeft meer mogelijkheden voor de NMBS wat betreft de capaciteit en het comfort. Elektrificatie komt de mobiliteit maar ook het milieu en de stiptheid ten goede.” Vanaf dan zullen ook twee bestaande piekuurtreinen tussen Brussel en Mol tot in Neerpelt kunnen rijden. Het gaat om één P-trein ‘s morgens richting Brussel en één P-trein ‘s avonds vanuit Brussel.

Lees hier verder…Volgende »