Blog Image

Nieuws

Belgische locomotieven geschikt maken voor waterstof kan vanuit North Sea Port’

In de Nederlandse pers, VTV nieuws Posted on 25 mrt, 2021 11:36:07
De Belgische motorenbouwer Anglo Belgian Corporation (ABC) ziet kansen voor het ombouwen van de ongeveer 170 locomotieven op het Belgische spoor, om deze geschikt te maken voor het draaien op waterstof. Volgens de fabrikant is het zogeheten retrofitten inmiddels een relatief eenvoudige klus. North Sea Port kan daar de springplank voor zijn.

Dat zei Tim Berckmoes, directeur van ABC Engines, onlangs in gesprek met North Sea Port, de grensoverschrijdende havenregio. Berckmoes wijst op de ervaring met de zogeheten BeHydro hydrogen dual-fuel-scheepsmotor, die enkele maanden geleden in Gent geïnstalleerd werd. Deze motor, het resultaat van een samenwerking tussen ABC en Compagnie Maritime Belge (CMB), en is opgewaardeerd en geschikt gemaakt voor waterstof.

“Waterstof is een heel fijn gas, maar het gaat ook heel snel in verbranding. Daarom hebben we verschillende aanpassingen gedaan aan de verbrandingskamers, de zuigers, aan de injectoren en het regelsysteem. Dat maakt dat we nu een zeer betrouwbare machine hebben waarmee je een CO2-besparing van 85 procent kunt realiseren”, aldus Berckmoes.

De machine kan naast waterstof ook ‘gewoon’ op benzine draaien, zegt de ABC-directeur. “Dus als er ergens een bunkeringprobleem is of überhaupt geen waterstof beschikbaar is, kun je gewoon doen wat je moet doen op diesel.”

North Sea Port perfect voor uitrol van waterstof

De North Sea Port is wat Berckmoes betreft de ideale proeftuin voor waterstofaansluitingen, omdat je niet alleen een koppeling met de binnenvaart kunt maken, maar ook met de spoorwegen. Daarmee is het havengebied de aanwezen regio om te gaan bunkeren. “De Belgische spoorwagen hebben 170 locomotieven met ABC-motoren. Die kunnen ze heel makkelijk kunnen ombouwen en opwaarderen naar waterstof.”

Berckmoes ziet graag dat de betrokkenen en belanghebbenden doorpakken op het gebied van waterstof. “Wat we nodig hebben is wat we in het Belgisch ‘goesting noemen; zin om het doen, om aan te pakken. We moeten aan onze kinderen laten zien dat we binnen onze generatie niet alleen een probleem ontdekt hebben maar deze ook opgelost hebben binnen onze generatie. Het is een kwestie van beslissen en doen.”

North Sea Port is de benaming voor het havengebied van Vlissingen en de havens langs het Zeekanaal Gent-Terneuzen. In 2018 besloten deze havens te fuseren. Onder meer Volvo Cars, Honda Motors, Oiltanking, ArcelorMittal en Mammoet zitten aan het zeekanaal. Bij Terneuzen is Dow Chemical gevestigd, terwijl in Vlissingen bij C.RO nieuwe auto’s en bestelwagen aan wal komen.Geëlektrificeerde spoorlijn tussen Mol en Hamont in juni klaar voor gebruik

In de Nederlandse pers Posted on 18 mrt, 2021 15:26:11
Infrabel is in de afrondende fase aanbeland van de elektrificatie van spoorlijn 19 tussen het Belgische Mol en Hamont. De spoorinfrabeheerder verwacht dat de 33 kilometer lange spoorlijn in juni in gebruik kan worden genomen. In de toekomst zou het traject moeten worden doorgetrokken tot in Weert, maar hierover moet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog een besluit nemen.  

Infrabel startte in 2018 met de gefaseerde elektrificatie per baanvak. Op het 33 km lange traject van spoorlijn 19 zijn alle 830 bovenleidingspalen geplaatst. De in totaal 200 kilometer aan nieuwe kabels en draden werden intussen op enkele kilometers na afgerold. Afgelopen weekend werd de elektrische verbinding gemaakt tussen spoorlijn 19 en de al bestaande bovenleiding in Mol, en tussen Pelt en Hamont worden de bovenleidingsdraden verder afgerold.
Tractiestations
Verspreid over de spoorlijn heeft Infrabel in Lommel, Neerpelt en Hamont ook drie nieuwe tractieonderstations gebouwd die eind maart operationeel zullen zijn. Zij zetten hoogspanning om in bruikbare spanning voor het treinverkeer. Vanuit het onderstation loopt de omgezette tractiestroom via de bovenleiding naar de treinen zodat die elektrisch kunnen rijden. Wanneer de werkzaamheden in mei zijn afgerond, kan de spoorlijn na verdere controles en testen veilig onder stroom worden gezet.
Vervolgens kunnen in juni de eerste elektrische treinen op de geëlektrificeerde spoorlijn kunnen rijden. De geraamde investering voor de elektrificatie bedraagt 30,9 miljoen euro. Veertig procent daarvan wordt gesubsidieerd door Europa. Door de elektrificatie kan vervoerder NMBS over het volledige traject van Antwerpen tot Hamont elektrische treinen inzetten.
Verbinding met Weert
Het wachten is nu op het doortrekken en elektrificeren van de lijn op het Nederlandse stuk tussen Hamont en Weert. Maar uit een, in februari afgerond, haalbaarheidsonderzoek in opdracht van de NMBS blijkt dat dit laatste niet rendabel is. Zo zou het potentieel aan reizigers op de verbinding in beide richtingen samen in de buurt van 1.000 reizigers per dag liggen en daarmee niet rendabel zijn. Dit komt onder meer door (personeels)kosten die voor de dienst noodzakelijk zijn en vraagtekens rond de beschikbaarheid van treinstellen.
Toch willen de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en het parlement de verbinding nog niet opgeven en in overleg met demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen en de stuurgroep Nederland-België die het grensoverschrijdende verkeer opvolgt.


Nieuwe proef met waterstof- en batterijtreinen in de maak.

In de Nederlandse pers Posted on 12 mrt, 2021 11:31:21
ProRail zit in de voorbereidende fase van een nieuwe proef met waterstof- en batterijtreinen. Dat zei Karel van Gils, directeur Innovatie en Technologische Vernieuwing bij ProRail, woensdag in gesprek met SpoorProTV.

“We zijn concreet bezig met een project om de volgende proef in Nederland voor te bereiden.” Waar dat gaat gebeuren, kan Van Gils nog niet zeggen. Daarover is men in gesprek met de provincies.

Regionale concessies

Batterijtreinen zijn vooral interessant op regionale concessies waar geen bovenleiding is of waar nu nu dieseltreinen rijden, waardoor Groningen opnieuw een mogelijke testlocatie kan zijn. Daar werden eerder door ProRail, Arriva, Alstom en Dekra nachtelijke testritten met de Coradia iLint-waterstoftrein uitgevoerd. Toch lijkt het waarschijnlijker dat de proef elders zal plaatsvinden.

“We zien dat onze huidige dieseltreinen en diesellocomotieven niet alleen in het noorden rijden, maar ook in het oosten van het land en in het havengebied. Dus we kijken nu wat meer landelijk dan specifiek op een gebied of een lijn. Grote voordeel daarvan is dat we zo van elkaar kunnen leren en elkaars expertise kunnen gebruiken”, besluit Van Gils.

De provincie Groningen gaat tegen 2024 waterstoftreinen inzetten op het spoor in Groningen. Dat kan bijvoorbeeld op trajecten naar Stadskanaal en de Wunderline naar Duitsland. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat een waterstoftrein een volwaardig alternatief is voor de huidige dieseltrein.

Lees meer:

Karel van Gils gaat op 31 maart tijdens RailTech Europe dieper op deze materie in. Bezoek voor meer informatie over het programma de website van het evenement. Daar kun je je ook gratis registeren.Infrabel stapt over op ‘groene’ dwarsliggers van zwavelbeton

In de Nederlandse pers Posted on 12 mrt, 2021 11:25:01
De Belgische spoorbeheerder Infrabel gaat geleidelijk het cement, waar dwarsliggers traditioneel van gemaakt zijn, deels vervangen door zwavel. De voordelen hiervan zijn volgens Infrabel dat er 40 procent minder CO2 wordt uitgestoten tijdens de productie, het nieuwe materiaal volledig recyclebaar is, en dat hiermee een afvalproduct van de olie-industrie -zwavel-  opnieuw wordt gebruikt.

De eerste groene dwarsliggers van zwavelbeton zijn inmiddels geïnstalleerd in het spoor tussen Puurs en Antwerpen. De massaproductie start in augustus, waarna er voorlopig acht jaar lang 25.000 stuks per jaar geproduceerd worden.

Milieuvriendelijk aanbesteden

De opdracht voor deze productie ging naar betonbedrijf De Bonte. Het is een van de eerste Belgische overheidsaanbestedingen waarbij naast de prijs ook milieucriteria meewegen. In dit geval waren een beperking van de CO2-productie (in het fabricageproces of in transport van het materiaal) en een betere circulariteit van het product goed voor 40 procent van de toekenning. De kosten wogen voor 60 procent. Deze criteria, in combinatie met de concurrerende prijs, gaven De Bonte het voordeel.

De groene dwarsliggers worden geproduceerd in een vestiging in de regio Bergen die tot nu toe gespecialiseerd was in de productie van dwarsliggers voor wissels. Voor de dwarsligger wordt niet langer cement, maar zwavel gebruikt als bindmiddel. Dit biedt volgens Infrabel een aantal voordelen. Om cement te maken, is een temperatuur van 1.400 graden Celsius nodig. Zeer energie-intensief dus. Met zwavelbeton is 140 graden voldoende om de dwarsligger vorm te geven. Maar bij de productie van cement, komt ook nog eens veel CO2 vrij. In totaal is er bij dit nieuwe productieproces 40 procent minder CO2-uitstoot.

100 huishoudens

Dat betekent dat zeggen dat de CO2-productie per dwarsligger gaat van 75kg CO2 naar 45kg CO2 per stuk. Hiermee kan elk jaar het equivalent van de jaarlijkse CO2-productie van 100 huishoudens worden gecompenseerd. Verder is zwavelbeton volledig recycleerbaar. Dit in tegenstelling tot de houten dwarsliggers. Deze moeten zorgvuldig verbrand worden omdat ze behandeld zijn met creosoot. Een chemische stof die hen beschermt tegen de weersomstandigheden.

Ook de betonnen dwarsliggers die op het einde van hun levensduur zitten, worden niet optimaal opnieuw gebruikt. Zij belanden deels als grind of steenslag in de wegenbouw. Maar de dwarsliggers uit zwavelbeton, die op het einde van hun levensduur zitten of die op termijn beschadigd raken, kunnen omgesmolten worden tot nieuwe dwarsliggers. Een laatste voordeel, ten slotte, is dat dit materiaal het mogelijk maakt zwavel te recycleren, een afvalproduct van de olie-industrie.

Hergebruikt plastic

Uit recent onderzoek van het Nederlandse RIVM blijkt dat naast zwavelbeton ook hergebruikt plastic een duurzaam alternatief voor gewoon beton kan zijn. Zes verschillende materialen werden onderzocht op duurzaamheid en veiligheid voor het milieu. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Prorail. Net als Infrabel is de Nederlandse spoorbeheerder op zoek naar duurzamere alternatieven voor de huidige betonnen dwarsliggers, waarvan de CO2-uitstoot bij productie relatief hoog is.Infrabel installeerde ERTMS op 30 procent van het hoofdrailnet

In de Nederlandse pers Posted on 10 feb, 2021 13:57:48
De Belgische infrastructuurbeheerder Infrabel heeft tot januari 2021 1.915 kilometer spoor uitgerust met het treincontrolesysteem ERTMS. Dat is 30 procent van de 6.399 kilometer van het hoofdspoornet, die Infrabel tegen 2025 met minimaal ERTMS Level 1 wil uitrusten. De laatste installatie was in de nacht van 28 op 29 januari, toen Infrabel ETCS Level 1 met Full Supervision installeerde op 32 kilometer spoor tussen La Louvière en Binche in het zuiden van het land.

Met de recente ETCS-installatiewerken voegde Infrabel een ander deel toe aan het Belgische ERTMS-netwerk. Het Belgische netwerk zal gemengde ERTMS-niveaus hebben; sommige lijnen worden uitgerust met ERTMS Level 1, zoals de lijn Brussel – Leuven, en andere met ERTMS Level 2, zoals de hogesnelheidslijn Halle – Rijsel.

ETCS is de kerncomponent seingeving en treinbesturing van ERTMS, het European Rail Traffic Management System. ETCS berekent continu een veilige maximumsnelheid voor elke trein, met cabinesignalering voor de bestuurder en boordsystemen die de controle overnemen als de toegestane snelheid wordt overschreden. In combinatie met GSM-R, dat wordt gebruikt voor communicatie tussen treinen en de spoorwegnetbeheerders, omvat het ERTMS. GSM-R is reeds geïnstalleerd op het Belgische spoorwegsysteem en beschikbaar op alle lijnen van het Infrabel-netwerk.

Installatie van ETCS in België, situatie op 29 januari 2021 (Infrabel)

Meester plan

Infrabel heeft de uitrol van ERTMS stapsgewijs gepland voor het volledige spoornet. Hun ambitie is dat treinen tegen eind 2025 in België alleen met ETCS rijden. In het masterplan voor inzet staat welk type ETCS elke spoorlijn zal hebben. Voor het Belgische netwerk koos Infrabel voor een combinatie van ETCS level 1 Full Supervision, ETCS level 1 Limited Supervision en ETCS level 2 Full Supervision.

In onderstaande tabel en kaart hierboven wordt de huidige toestand van het Belgische spoorwegnet met ERTMS-installatie weergegeven.

bron: Infrabel
Uitrol van ETCS in België, kilometers in dienst (links), geplande kilometers in het masterplan (midden) en percentage geïnstalleerd (rechts), januari 2021

Hoe het werkt

ETCS Level 1 kan worden gebruikt bovenop het bestaande nationale seingevingssysteem en biedt cabinesignalering. Routegegevens worden naar de ETCS-eenheid aan boord van de trein gestuurd. Met de ontvangen gegevens worden zowel de maximale snelheid als de remcurves berekend. ETCS Level 1 Full Supervision, dat momenteel grotendeels door Infrabel wordt geïnstalleerd, vereist toezicht bij elk sein, met andere woorden: de boordcomputer bewaakt continu de maximaal toegestane snelheid en berekent de remcurve tot het einde van de bewegingsautoriteit .

Met ETCS Level 1 Limited Supervision kan slechts een deel van de signalen worden opgenomen en kan de installatie van apparatuur alleen worden afgestemd op punten van het netwerk waar de toename van de functionaliteit de kosten rechtvaardigt. Omdat niet bij elk sein toezicht wordt gehouden, moet de machinist toch uitkijken naar seinen langs het spoor. Om deze reden is het veiligheidsniveau niet zo hoog, aangezien niet alle seinen zijn inbegrepen en de bestuurder nog steeds afhankelijk is van het zien en respecteren van de seingeving langs het spoor.

Spoorwegarbeiders installeren ETCS op de sporen (Infrabel)

Lees ook:Nederland start marktconsultatie voor open access op internationale lijnen

In de Nederlandse pers, VTV nieuws Posted on 03 feb, 2021 13:56:19
De Nederlandse overheid start een marktverkenning naar de mogelijkheden voor open access op de internationale spoorlijnen van en naar Nederland. 
Nationale en internationale vervoerders worden opgeroepen om hun interesse te tonen voor het opzetten van internationale treindiensten en mee te denken over de kansen en uitdagingen op internationale trajecten in het komende halfjaar.

De meeste internationale treinen in Nederland rijden onder concessie van NS. Wel heeft het kabinet aangegeven open te staan ​​voor meer concurrentie op het internationale spoor vanaf 2025. Door te starten met een marktconsultatie wordt geïnventariseerd welke operators geïnteresseerd zijn in toegang tot deze markt, of wat hen tegenhoudt.

Vrije toegang

Een consortium van Berenschot, Arcadis en TÜV Rheinland gaat het komende half jaar in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek doen naar het concurrerend aanbieden van internationale treindiensten. Deze drie partijen gaan de dialoog aan met nationale en internationale marktpartijen, Nederlandse en buitenlandse overheden en consumentenorganisaties.

Projectleider Kaj Mook van Berenschot roept geïnteresseerden op om actief aan hem te rapporteren: “Wij zoeken operators die geïnteresseerd zijn in het creëren van het toekomstige internationale treinaanbod. Wij komen graag in contact met partijen die zich hierin herkennen. ” Berenschot is een Nederlands onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd en al 80 jaar werkzaam voor opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven.

Concurrentie op het hoofdrailnet

Vorig jaar maakte staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven bekend dat de concessie voor het Nederlandse hoofdrailnet na 2024 weer naar NS gaat. Inkoop zou ‘zeer complex en risicovol’ zijn en nadelig kunnen zijn voor reizigers en belastingbetalers. Het besluit werd gesteund door de Tweede Kamer.

Regionale operators Arriva, Transdev, Qbuzz, Keolis en EBS, gesteund door AllRail en operators uit andere EU-landen, hebben een rechtszaak aangespannen en zeiden dat het in strijd is met de Europese regelgeving. De rechter zei dat ze niet konden vaststellen of dit het geval was, en het is nu aan het Hof van Justitie van de EU. Een hoofddoelstelling van het vierde spoorwegpakket is meer concurrentiekrachten op de spoorwegen in alle lidstaten van de Europese Unie. Het uitgangspunt is “aanbesteding, tenzij”. Rechtstreekse gunning blijft mogelijk, maar vanaf 25 december 2023 gelden strengere voorwaarden.Marktverkenning naar open toegang internationale treindiensten gestart

In de Nederlandse pers, VTV nieuws Posted on 01 feb, 2021 13:54:27
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start een marktverkenning naar de mogelijkheden voor open toegang op de internationale spoorlijnen van en naar Nederland. Nationale en internationale spoorvervoerders krijgen de kans om mee te denken over de mogelijkheden en kansen van internationale treindiensten.

De meeste internationale treinen in Nederland rijden onder de concessie van NS. Het kabinet heeft echter aangegeven open te staan voor meer concurrentie op het internationale spoor vanaf 2025. Door te starten met een marktverkenning wordt geïnventariseerd welke vervoerders interesse zouden hebben in toegang tot deze markt, of wat hen juist tegenhoudt.

Concurrentie internationale treindiensten

De combinatie Berenschot, Arcadis en TÜV Rheinland voert het komende half jaar in opdracht van het ministerie van IenW onderzoek uit naar het in concurrentie uitvoeren van internationale treindiensten. Deze drie partijen gaan het gesprek aan met nationale en internationale marktpartijen, Nederlandse en buitenlandse overheden en consumentenorganisaties.

Projectleider Kaj Mook van Berenschot roept geïnteresseerde partijen op om zich actief bij hem te melden: “We zijn op zoek naar vervoerders die interesse hebben om het toekomstige internationale treinaanbod tot stand te brengen. Wij komen graag in contact met partijen die zich hierin herkennen.“Onderwerpen: ArcadisBerenschotconcurrentieinternationale spoorverbindingministerie van Infrastructuur en WaterstaatNSTÜV RheinlandOV in Nederland blijft rijden als avondklok definitief wordt ingevoerd.

In de Nederlandse pers, VTV nieuws Posted on 21 jan, 2021 15:02:13

Het openbaar vervoer blijft beschikbaar tijdens een avondklok. Het kabinet wil deze invoeren van 20.30 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends. De avondklok is pas definitief als de Tweede Kamer hiermee instemt, omdat het kabinet demissionair is. Er zijn vervolgens ‘een paar dagen’ nodig om alles formeel te regelen, aldus demissionair premier Mark Rutte, die inschat dat het zaterdag of zondag zover kan zijn. De avondklok zal dan net als de andere coronamaatregelen tot en met zeker 9 februari gelden.

Het OV blijft ook na het ingaan van de avondklok beschikbaar voor reizigers die een noodzakelijke reis moeten maken, aldus branchevereniging OV-NL. “Als deze wordt ingesteld blijft het openbaar vervoer op verzoek van het kabinet een cruciale functie vervullen.” De verantwoordelijkheid om te bepalen wanneer een reis essentieel is, blijft net als nu bij de reiziger liggen. “Wij doen een nadrukkelijk beroep op onze reizigers om zich te houden aan alle maatregelen van het kabinet”, aldus voorzitter Pedro Peters.

Of de avondklok gevolgen heeft voor de dienstregeling, zoals het verlagen van de frequentie in de avonduren, wordt per concessie bepaald door vervoerders en hun opdrachtgevers. Hiervoor moet vanuit de overheid eerst duidelijkheid worden gegeven over het ingaan en de tijden en voorwaarden van de avondklok, aldus OV-NL.

Strengere maatregelen

Strengere maatregelen zijn volgens het demissionaire kabinet noodzakelijk om verspreiding van de meer besmettelijke ‘Britse’ variant van het coronavirus tegen te gaan. Een avondklok moet leiden tot minder groepsvorming, minder reisbewegingen maar vooral minder thuisbezoek, een belangrijke bron van besmetting. Een avondklok eerder dan 20.30 uur is volgens het Outbreak Management Team (OMT) niet wenselijk omdat dit onder meer zou zorgen voor extra drukte in het openbaar vervoer.

Gedurende de avondklok is het zonder geldige reden voor niemand toegestaan om het huis te verlaten, op straffe van een boete van 95 euro. Er gelden onder meer uitzonderingen voor mensen die persé naar hun werk moeten, voor medische hulp, noodzakelijke reizen vanuit het buitenland en het individueel uitlaten van een hond. In sommige gevallen moet hiervoor ‘eigen verklaring’ worden ingevuld. Wie voor zijn werk reist, moet bovendien een werkgeversverklaring bij zich hebben. Het is aan werkgevers om te bepalen of en wat noodzakelijk is.

Verder wordt het dringende advies per direct om dagelijks nog maar één in plaats van twee gasten thuis te ontvangen. Er gaat vanaf zaterdag ook een vliegverbod gelden voor passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en meerdere landen uit Zuid-Amerika, tot een quarantaineplicht voor reizigers kan worden ingevoerd. Voor alle reizigers naar Nederland wordt bovendien een sneltest verplicht. RTL Nieuws meldde eerder op de dag dat is overwogen om het reizen binnen Nederland verder in te perken, maar dat dit niet haalbaar bleek.

Drukte in OV

In het OV was het vorige week ’s avonds en ’s nachts drukker dan tijdens de eerste coronagolf, rekende ANP uit op basis van in- en uitchecktransacties die worden bijgehouden door Translink. Doordeweeks werd tussen 20.00 en 04.00 uur gemiddeld 74 procent vaker ingecheckt dan in week 14, de tweede week van de ‘intelligente lockdown’. In het weekend is het aantal check-ins zelfs ruim verdubbeld ten opzichte van het voorjaar. De aantallen liggen desondanks nog altijd vele malen lager vergeleken bij voor de coronacrisis.NMBS stapt over op digitale vervoersbewijzen.

In de Nederlandse pers, VTV nieuws Posted on 21 jan, 2021 14:54:01

De Belgische spoorvervoerder NMBS lanceerde maandag een nieuwe versie van haar app voor smartphones. In de app zijn naast de normale vervoersbewijzen nu ook de tienrittenkaarten (Multi’s) opgenomen als digitale variant. Door deze lager te prijzen dan de papieren versie, wil NMBS het gebruik van digitale vervoersbewijzen stimuleren.

Het aanmoedigen om digitale vervoersbewijzen te kopen is in lijn met de ambitie van de Belgische overheid om een digitale transitie door te voeren. Bij de jaarlijkse algemene tariefaanpassing van de Belgische spoorwegen, die op 1 februari ingaan, zal een digitale Standard Multi tienrittenkaart 3 euro goedkoper zijn dan een papieren variant, een digitale Youth Multi 2 euro goedkoper en een Local Multi 1 euro goedkoper. De prijzen van de digitale passen worden dus, in tegenstelling tot de bestaande papieren passen, ongewijzigd bij de tariefaanpassing.

Bezettingsgraad

Verder is de MoveSafe-app, die sinds september beschikbaar is, als functie ingebouwd in de app. Deze functie geeft reizigers de mogelijkheid om de bezetting van een trein te controleren voordat ze opstappen. De bezettingsgraad wordt aangegeven met een kleurcode, zodat de gebruiker kan beslissen om eventueel een andere trein te nemen.

Andere nieuwigheden zijn de mogelijkheid voor reizigers om een profiel aan te maken. Hiermee krijgen reizigers bij de aankoop van een vervoerbewijs aanbiedingen op maat (leeftijd, vaak hetzelfde traject etc.). Verder kunnen er ‘favoriete bestemmingen’ worden ingevoerd om het plannen van reizen makkelijker te maken. De toevoeging van de functie ‘winkelmandje’ maakt het mogelijk om meerdere producten tegelijk te kopen.

Innovation Lab

De nieuwe app komt voort uit het Innovation Lab van de NMBS dat een jaar geleden werd opgericht. Hiermee wil NMBS nieuwe technologieën integreren in zijn dienstverlening en op die manier voldoen aan de behoefte van reizigers aan zaken als intermodaliteit, flexibiliteit, connectiviteit en realtime informatie.Volgende »