Blog Image

Nieuws

NMBS investeert 450 miljoen euro in nieuwe dubbeldekstreinen

In de Nederlandse pers, VTV nieuws Posted on 23 dec, 2020 12:03:14
De Belgische vervoerder NMBS heeft 200 extra dubbeldeksrijtuigen van het type M7 besteld bij producent Bombardier-Alstom. Het gaat om een een investering van zo’n 450 miljoen euro. De nieuwe dubbeldekkers worden gebouwd bij Alstom in Brugge en zullen vooral ingezet worden op Intercity-trajecten.

De nieuwe bestelling omvat 130 rijtuigen en 68 stuurstandrijtuigen. Het nieuwe materieel komt bovenop de 445 M7-rijtuigen die de NMBS in 2015 bestelde en nu geleverd worden. Tegen het einde van dit jaar moeten veertig rijtuigen zijn geleverd. In 2021 komen er daar nog eens 150 bij.

Aangepaste deuren

Bij de M7 treinstellen die nu besteld zijn, werd het ontwerp van de deuren aangepast om de toegankelijkheid voor reizigers met een beperkte mobiliteit te verbeteren. Deze reizigers kunnen nu in België vaak niet zelfstandig de trein nemen omdat de perrons en de treinen vaak niet dezelfde instaphoogte hebben. Bij de vorige M7-rijtuigen, die vijf jaar geleden besteld werden, kwam die hoogte niet overeen. Daarom heeft NMBS beslist om voor toekomstige leveringen het ontwerp van rijtuigen aan te passen.

De nieuwe rijtuigen zullen deuren hebben met een standaard-instaphoogte van 76 centimeter. Als de deur opent zal een uitschuivende trede de afstand tussen perron en trein overbruggen. Alstom-Bombardier levert de eerste rijtuigen van dit type in 2024.

Productiezekerheid

De nieuwe order van de NMBS betekent volgens Alstom in Brugge anderhalf tot twee jaar extra productiezekerheid voor de circa 500 medewerkers. “We zijn nu al 355 M7-rijtuigen aan het bouwen, waarvan een 40-tal geleverd is”, zegt algemeen directeur Peter Boels in de Vlaamse krant De Tijd. “Daar komen nu deze 200 rijtuigen bij. Aan een productietempo van 120 tot 150 rijtuigen per jaar zijn onze activiteiten de komende jaren verzekerd.”Onderwerpen: AlstomBombardierM& dubbeldekstreinNMBSDiederik Samsom: Het Europese spoor gaat een prachtige tijd tegemoet

In de Nederlandse pers, VTV nieuws Posted on 23 dec, 2020 11:56:15
Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, trapte op dinsdag het Europees Jaar van het Spoor 2021 af bij Railforum op de algemene ledenvergadering. “Europa wil dat voor 2030 korte afstand reizen klimaatneutraal zijn, dit is een gouden kans voor het spoor”, aldus Samsom.

Als kabinetschef van Frans Timmermans is Diederik Samsom betrokken bij de Europese Green Deal, waarin ook het spoor van groot belang is. Samsom: “Aanstaande vrijdag vieren we het eenjarig bestaan van de Green Deal”. Hij benadrukt dat de Green Deal niet alleen een milieuplan is, maar vooral ook een groeistrategie. Ook verwijst hij naar de nieuwe EU mobiliteitsstrategie, waarin flinke ambities voor het spoor staan.
“We zullen de komende jaren een enorme verschuiving gaan zien. Van vliegverkeer naar trein, en van vrachtwagen naar trein. Het spoor gaat een prachtige tijd tegemoet, er kan geen dag stilgezeten worden.”
Internationaal spoorvervoer
Onder de slogan ‘Nederland spoort, zet alle seinen op groen’ werkt Railforum samen met haar leden en
partners aan het wegnemen van drempels die internationaal railvervoer bemoeilijken. Het doel is om de kansen die er liggen om internationaal railvervoer toegankelijker en goedkoper te maken gezamenlijk aan te pakken.
“Daarvoor is internationale samenwerking nodig, maar kijken we als Nederlandse sector komend jaar ook zelf in de spiegel”, benadrukt Railforum. Railforum is een netwerk met ruim 80 leden, 20 kennispartners en een actief zzp-netwerk dat kennis uitwisselt in de OV- en spoorsector.
Jaar van het Spoor
Het Europees Jaar van het Spoor is een initiatief van de Europese Commissie en is goedgekeurd door het Parlement. Meer aandacht voor de spoorwegen moet bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal met betrekking tot mobiliteit. In 2021 wordt tijdens een reeks evenementen en andere activiteiten het duurzame en veilige karakter van het spoorvervoer benadrukt en aandacht gevraagd voor het versneld innoveren in de spoorsector.
Railforum organiseert in 2021 verschillende digitale en als het weer kan fysieke evenementen in het kader van
het Europese jaar van het spoor waar iedereen een bijdrage aan kan leveren.
Bekijk hieronder de hele speech van Diederik Samsom bij Railforum:


https://www.youtube.com/watch?v=-IRYuOpxavk&feature=emb_logo

Lees ook:
Nieuwe Europese mobiliteitsstrategie mikt op verdrievoudiging hogesnelheidstreinverkeer
Europees Parlement akkoord met Europees Jaar van het spoor 2021
Van Veldhoven polst Europese collega’s voor internationale spoortop


OV-NL wil dat OV-medewerkers voorrang krijgen op vaccin.

In de Nederlandse pers, VTV nieuws Posted on 23 dec, 2020 11:49:03
Hopelijk komen medewerkers in het openbaar vervoer vrij snel met voorrang in aanmerking voor vaccinatie, zodat de uitvoering van het openbaar vervoer veilig wordt gesteld. Dat zegt branchevereniging OV-NL. De medewerkers vervullen immers een erkend vitale functie, aldus de organisatie.

OV-NL vertrouwt er ook op dat vaccinatie van reizigers, gecombineerd met goed gedrag, er snel toe zal leiden dat de reizigers weer terugkomen in het OV. “De ov-bedrijven zullen alles in het werk stellen om dit te bevorderen”, zegt voorzitter Pedro Peters. De sector is in overleg met het kabinet over het landelijke vaccinatieprogramma en de gevolgen en de rol van het ov hierbij.

Vaccinatieprogramma

Verder vindt OV-NL dat het beginnen met vaccineren geen wedstrijdje moet zijn wie de eerste is. Belangrijker is of het hele vaccinatieprogramma goed verloopt en of genoeg mensen zich laten vaccineren. “Een verschil van enige weken in de startdatum tussen verschillende landen is niet noemenswaardig”, aldus Peters. “Wij gaan ervan uit dat de vaccinatie snel, maar vooral ook zorgvuldig plaatsvindt.”

Het ministerie van Volksgezondheid komt pas volgende week met meer informatie over de start van de vaccinatiecampagne in Nederland. De Europese Commissie zei eerder donderdag dat het inenten in de Europese Unie op 27, 28 en 29 december van start gaat. Het ministerie kon nog niet zeggen wat deze uitspraak voor Nederland betekent. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurt naar verwachting maandag het eerste coronavaccin goed.

(Bron: ANP)Nieuwe Europese mobiliteitsstrategie mikt op verdrievoudiging hogesnelheidstreinverkeer

In de Nederlandse pers Posted on 11 dec, 2020 11:14:57
De Europese Commissie wil binnen een tijdsbestek van tien jaar een verdubbeling realiseren van het hogesnelheidstreinverkeer en een verdrievoudiging tegen 2050. Ook het spoorgoederenverkeer moet tegen die tijd zijn verdubbeld. Dat staat in de nieuwe ‘Duurzame en slimme mobiliteitsstrategie’ van de Europese Commissie die deze week werd gepresenteerd. Met het plan geeft de commissie invulling aan mobiliteit van Europese Green Deal.

De nieuwe mobiliteitsstrategie is een 82 initiatieven tellend actieplan voor de komende vier jaar. Het plan moet de basis vormen voor de groene en digitale transformatie van het EU-vervoerssysteem en dit veerkrachtiger maken tegen toekomstige crises. Zoals vermeld in de Europese Green Deal moet dit leiden tot 90 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2050.

In het plan staat onder meer dat er tegen 2030 tenminste 30 miljoen nul emissie auto’s op de weg moeten zijn, 100 steden klimaatneutraal en dat vooraf geboekte collectieve reizen onder de 500 kilometer klimaatneutraal moeten zijn. Verder staan emissieloze schepen en vliegtuigen op het lijstje. Ook CO2-beprijzing, betere prikkels voor gebruikers om te kiezen voor schoon vervoer worden genoemd.

Ambities

Voor het spoor is de ambitie een verdubbeling van het aantal reisbewegingen per hoge snelheidstrein tegen 2030. In 2050 staat een verdubbeling van het spoorgoederenverkeer op de agenda en een volledig operationeel multimodaal Trans-Europees Transport netwerk (TEN-T) voor duurzaam en slim transport met hogesnelheidsverbindingen. Tegen die tijd zou het verkeer per hogesnelheidstrein verdrievoudigd moeten zijn ten opzichte van de situatie in 2015.

Tekst loopt door onder de foto.

schipholtunnel

Om deze ambities waar te maken is volgens het plan een kwalitatief hoogstaand netwerk van hoge snelheidslijnen nodig voor de korte afstanden binnen Europa. En goede aansluitingen met schone luchtvaart voor de lange afstanden. De Commissie zegt te gaan werken aan de voorwaarden om reizigers tegen 2030 een Co2-neutrale keuze te bieden voor reizen tot 500 kilometer binnen de EU. In 2021-2022 wordt hiervoor de relevante EU wet- en regelgeving aangepast. Afhankelijk van de ruimte die de mededingingswetgeving biedt, zouden luchtvaartmaatschappijen meer multimodale tickets moeten verkopen.

Year of Rail

Verder biedt het Europese Jaar van het Spoor 2021 volgens de Commissie uitstekende mogelijkheden voor lidstaten en de spoorsector om trans-Europese verbindingen een boost te geven. De implementatie van het Vierde Spoorwegpakket en daarmee het openstellen van de spoormarkt maakt dat spoorvervoerders beter kunnen inspelen op de wensen van de markt. De geharmoniseerde Europa-brede certificering van voertuigen zorgt ook voor een kostenbesparing voor grensoverschrijdende treinen. Daarnaast zou de voltooing van het TEN-T netwerk,
inclusief de hogesnelheidslijnen, zorgen voor betere verbindingen op de belangrijkste corridors.

Ook het verbeteren van de bewustwording van reizigers over hun rechten en het ongekleurd doorgeven van reisinformatie, inclusief het aanbieden van tickets, zal de trein aantrekkelijker maken voor reizigers. In 2021 gaat de Commissie een actieplan voorstellen om lange afstand- en grensoverschrijdende treinreizen te stimuleren. Dit plan gaat zich richten op de inspanningen van lidstaten om de belangrijkste verbindingen tussen steden te verbeteren. Dit door kortere reistijden, beter capaciteitsmanagement, coördinatie van dienstregelingen, pools voor rollend materieel en infrastructurele verbeteringen voor nieuwe treinverbindingen, inclusief nachttreinen.

Vijftien pilots

Platforms of andere organisatiestructuren voor dit doel zouden open moeten staan voor alle Europese lidstaten. Pilots voor nieuwe lijnen moeten met alle betrokkenen worden ondersteund en een combinatie van publieke- en open access diensten zou moeten getest worden in verschillende modellen voor nieuwe verbindingen. Het doel hierbij is om tegen 2030 vijftien pilots te doen. Tenslotte moet het kopen en gebruiken van grensoverschrijdende treintickets makkelijker worden. Daarom start de Commissie in 2021 met een wetsvoorstel om innovative en flexibele tickets voor gecombineerde modaliteiten mogelijk te maken.

Tekst loopt door onder de foto.

Goederentrein SBB, Gotthardtunnel, foto: ©SBB CFF FFS

Voor spoorgoederenvervoer valt in de Green Deal te lezen dat 75 procent van het binnenlandse vrachtvervoer dat nu over de weg gaat, naar het spoor en de binnenvaart verplaatst moet worden. Tot nu toe is er vooral sprake van een daling van het aandeel van het spoor in het goederenvervoer over land. Waar dit in 2011 nog 18,3 procent was. Lag het aandeel spoor in 2018 op 17,9 procent.

TEN-T

Onder meer het herzien van de Staatssteunregels voor spoorwegen om multimodaliteit publiek te kunnen financieren, moeten het tij doen keren. Verder zijn er nog veel binnenlandse regels en technische barrières die de prestaties nog steeds belemmeren, constateert de Commissie. “Het goederenvervoer per spoor moet serieus worden gestimuleerd door middel van meer capaciteit, versterkte grensoverschrijdende coördinatie en samenwerking tussen spoorbeheerders, een beter algemeen beheer van het spoorwegnet en de uitrol van nieuwe technologieën zoals Digital Automatic Coupling en ATO.”

Bekijk hier het hele ‘Sustainable and Smart Mobility Strategy’ van de Europese Commissie.

Zelf gaat de Commissie een voorstel doen voor de herziening van de voorschriften voor de spoorgoederencorridors en het TEN-T-kernnetwerk. Deze corridors integreren in ‘Europese transportcorridors’, met de nadruk op ‘Quick wins’ zoals treinlengte, laadprofiel en verbeterde operationele regels. Dit naast het invullen van de belangrijkste ontbrekende schakels en de aanpassing van het kernnetwerk zodat het volledig geschikt is voor goederenverkeer. Verder wil de Commissie de regels voor het toewijzen van spoorwegcapaciteit verbeteren om flexibele treinpaden mogelijk te maken.Van Veldhoven polst Europese collega’s voor internationale spoortop

In de Nederlandse pers Posted on 11 dec, 2020 11:06:21
Tijdens het Europese Year of Rail 2021 moet er een Europese spoortop komen met België en Duitsland over internationaal personenvervoer per spoor. Staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat zegt in een brief aan de Tweede Kamer toe zich hiervoor te gaan inzetten.

CDA-kamerlid Mustafa Amhaouch verzocht de regering in een motie om een (online) spoortop met Duitsland en België te houden. Maar ook om voor 1 maart 2021 met een integraal toekomstbeeld 2030/2040 te komen. Daarin moeten dan concrete oplossingen en afspraken komen te staan over grensoverschrijdend spoor. De staatssecretaris zegt bij haar “Belgische en Duitse collega na te gaan of er interesse is om een Europese spoortop met elkaar af te spreken.”

Internationaal platform

Verder gaat een Europees platform verkennen wat er moet gebeuren om internationaal treinverkeer te verbeteren. Het platform komt voort uit het discussiestuk dat Van Veldhoven in februari naar de Europese Commissie stuurde en de ministersverklaring die er in juni uit voortvloeide. Hierin sprak zij haar teleurstelling uit over de beperkte rol voor internationaal personenvervoer per spoor in de Europese Green Deal. Alle Europese lidstaten met spoorwegen plus Noorwegen en Zwitserland ondersteunen de verklaring. Hiermee is er brede Europese erkenning dat internationaal personenvervoer per spoor over middellange afstanden een rol moet spelen in de EU Green Deal.

Binnen het platform wordt nu verder gewerkt aan onder andere politieke conclusies over digitalisering, een Europees netwerk, de relatie met de EU Green Deal en het regelgevend kader. Naast de ministers van de lidstaten zijn ook de Europese Commissie, European Railway Agency (ERA), Shift2Rail en Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) betrokken bij het platform. Daarnaast organiseren de Europese sectorpartijen zich in een zogenaamde  mirror group zodat de kennis en ervaring vanuit de sectorpartijen worden meegenomen.

Actieprogramma

De Europese Commissie heeft in zijn werkprogramma voor 2021 ook een actieprogramma aangekondigd voor personenvervoer per spoor. (Internationaal) personenvervoer per spoor zal naar verwachting ook deel uitmaken van de Smart and Sustainable Mobility Strategy die de Europese Commissie in december 2020 zal publiceren, aldus de Staatssecretaris.

ICE-4-Giruno-en-TGV-Euroduplex-treinen

Verder is de Europese Commissie in het kader van het Europees Jaar van het spoor gevraagd om twee haalbaarheidsstudies te overwegen. Een over de invoering van een Europees keurmerk ter bevordering van goederenvervoer per spoor, en een over een index voor spoor­connectiviteit, vergelijkbaar met de reeds bestaande index voor luchtvervoer. De Commissie wordt verzocht de Raad en het Europees Parlement vóór eind maart 2021 over haar plannen te informeren.

Verbinding Duitsland

Vrijdag is ook het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin worden miljoenen uitgetrokken om de bereikbaarheid van spoor, weg en water in Nederland te verbeteren. Het Rijk heeft onder meer afspraken gemaakt met regio’s om verschillende stations en stationsgebieden aan te pakken.

Voor een betere verbinding naar Duitsland wordt er 50 miljoen euro vrijgemaakt om de verbinding tussen Amsterdam en Berlijn met een half uur te versnellen. Dit gaat onder andere naar infrastructurele aanpassingen nodig voor een snelheidsverhoging tussen Hengelo, Oldenzaal en de grens en een extra perron in Oldenzaal en Deventer. Ondertussen worden eind dit jaar al enkele treinen met 10 minuten versneld door tijdelijke aanpassingen in de dienstregeling.

Daarnaast wordt er 10 miljoen gereserveerd voor de benodigde aanpassingen aan de Nederlandse zijde tussen Neuenhaus en Coevorden om de oude spoorverbinding tussen Emmen en Rheine nieuw leven in te blazen. Ook gaat er 15 miljoen euro naar aanpassingen in Venlo en Eindhoven voor een verbinding met Düsseldorf.De EU subsidieert 2,4 miljoen euro voor ETCS-upgrades op het Belgische spoor

In de Nederlandse pers Posted on 18 nov, 2020 16:20:34

De Belgische spooroperator NMBS / NMBS heeft een subsidie ​​van 2,4 miljoen euro ontvangen voor de installatie en actualisering van ETCS op zijn treinen. De subsidie ​​wordt toegekend door het Innovation and Networks Executive Agency (INEA), opgericht door de Europese Commissie om het ETCS-veiligheidssysteem verder te implementeren in België.

Lees verder….Zaterdag deadline voor de technische pijler van het Vierde Spoorwegpakket

In de Nederlandse pers Posted on 02 nov, 2020 16:12:39

Zaterdag is de deadline voor alle Europese lidstaten om de technische pijler van het Vierde Spoorwegpakket te implementeren. Met de implementatie van de technische pijler wordt de European Union Agency for Railways (ERA) de enige Europese certificeringsinstantie voor spoorwegmaterieel. Niet alle lidstaten gaan deze deadline halen. “Ik reken erop dat lidstaten die de richtlijn nog niet hebben geïmplementeerd hun uiterste best doen om zeer spoedig aan deze verplichting te voldoen”, aldus Europees commissaris voor Mobiliteit en Transport Adina Vălean.

Binnen zijn nieuwe rol zal ERA de verantwoordelijkheid op zich nemen voor vergunningen van rollend materieel, veiligheidscertificering en goedkeuring voor de baaninfrastructuur van het European Rail Traffic Management System (ERTMS) in alle lidstaten.

Acht lidstaten hebben de technische pijler al bij de eerste deadline op 16 juni 2019 geïmplementeerd, waaronder Nederland. De verwachting is dat meer landen op 31 oktober zullen volgen, maar niet ieder lidstaat zal de deadline halen.

Belangrijke wijziging

De implementatie van het Vierde Spoorwegpakket is een belangrijke stap voor het Europese spoorwegsysteem. In het verleden moesten treinexploitanten en fabrikanten die van plan waren om actief te zijn in meer dan één lidstaat, in elke betrokken land afzonderlijk voertuigvergunningen en veiligheidscertificaten aanvragen. Vanaf 31 oktober hoeft er slechts één aanvraag te worden ingediend via ERA’s One-Stop Shop IT-tool (OSS).

De nieuwe, vereenvoudigde procedure is bedoeld om de kosten en administratieve lasten voor de spoorwegsector te verminderen. De verwachting is dat het Europese spoorsysteem hierdoor transparanter, efficiënter en concurrerender wordt in vergelijking met andere vervoerswijzen.

ERA is ook de enige instantie geworden voor de goedkeuring van ERTMS-baaninfrastructuur. ERTMS is het Europese spoorbeveiligingssysteem. Het vervangt geleidelijk aan verschillende nationale spoorbeveiligingssystemen om naar Europees systeem toe te gaan. Met de implementatie van het Vierde Spoorwegpakket zullen nieuwe geharmoniseerde procedures van toepassing zijn op het hele Europese spoorwegnet.

Deadline voor implementatie

Europees commissaris voor Mobiliteit en Transport Adina Vălean: “Morgen is een belangrijke dag voor de Europese spoorwegsector – de uiterste datum voor de omzetting van de richtlijnen inzake spoorwegveiligheid en interoperabiliteit. De volledige uitvoering van het Vierde Spoorwegpakket in de hele EU is essentieel om het spoorvervoer te stimuleren.”

Volgens Vălean is de implementatie van de technische pijler ‘een grote stap op weg naar het CO2-neutraal maken van de Europese vervoerssector en het aantrekkelijker maken van het spoor in de aanloop naar 2021 – het Europees Jaar van het spoor’.

Directeur Josef Doppelbauer van ERA: “Nadat we in juni 2019 onze nieuwe rol van Europese autoriteit met aanvankelijk acht lidstaten begonnen, komen we morgen over de finish. We hebben al meer dan duizend beslissingen genomen en meer meer dan tienduizend voertuigen geautoriseerd. Met de uitbreiding van onze bevoegdheid tot de hele EU bereiken we een nieuwe mijlpaal op weg naar één Europese spoorwegruimte, waardoor het spoor het vervoersmiddel van de 21e eeuw wordt.”

Vierde spoorwegpakket

Het Vierde Spoorwegpakket is een reeks aan wetteksten die bedoeld zijn om één Europese spoorwegruimte (Single European Railway Area) te creëren. Het pakket is in 2016 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad en bestaat uit twee pijlers. De zogenaamde marktpijler is gericht op het bevorderen van de concurrentie en daarmee het verbeteren van de kosteneffectiviteit en de kwaliteit van de treindiensten.

De nieuwe geharmoniseerde procedures waarbij de ERA betrokken is, vloeien voort uit de technische pijler van het pakket, dat gericht is op het verminderen van kosten en administratieve lasten voor spoorwegondernemingen die in de hele Europese Unie actief zijn. Vanwege de aanhoudende pandemie van het coronavirus werd de uiterste termijn voor omzetting verlengd, waardoor de lidstaten tot 31 oktober 2020 de tijd kregen om hun proces te voltooien.

European Year of Rail

Het spoor speelt een belangrijke rol in het toekomstige mobiliteitssysteem van Europa en is volgens de Europese Commissie essentieel voor de uitvoering van de Europese Green Deal. De Commissie heeft daarom voorgesteld om 2021 uit te roepen tot ‘European Year of Rail’, om het komende jaar de aandacht te vestigen op het spoor en de uitdagingen waar de sector voor staat.Infrabel werkt in België aan uitrol ETCS1 Limited Supervision

In de Nederlandse pers Posted on 02 nov, 2020 16:06:28

In België zijn de eerste proefbaanvakken inmiddels gecertificeerd voor de uitrol van ETCS. Infrabel gaat voor ETCS1 Limited Supervision, een Baseline 3 variant. Tegen 2025 moet het hele netwerk zijn omgezet en worden er alleen nog voertuigen met ETCS toegelaten in het land. Thomas Bastin is verantwoordelijk voor het project en kwam op het RailTech Infra Forum een toelichting geven.

Volgens Bastin is de implementatie van ETCS het laatste hoofdstuk van een ambitieus masterplan bij de Belgische spoorwegen. Hierbij gekozen voor twee verschillende versies en baseline niveau’s. Zo zijn er trajecten met ETCS1 FS (Full supervision) in baseline 2, ETCS2 FS in de uitrolfase en ETCS1 LS (Limited Supervision) in Baseline 3 waarvan de certificeringen en goedkeuringsprocessen zich in de afrondende fase bevinden. “De huidige status is dat we de CE certificering net binnen hebben voor het eerste proefbaanvak. De autorisatie door onze nationale veiligheidsorgaan is ook onder weg. Voor het tweede proefbaanvak in het noorden van België wachten we nu op de CE certificering.”

Interoperabel

Het eerste proefbaanvak met ETCS1 LS loopt van het zuiden van Charleroi tot aan Couvin. Langs dit veertig kilometer lange traject staan circa vijftig seinen. Infrabel was volgens Bastin op zoek naar een snelle oplossing, lage kosten en meer veiligheid dan het huidige nationale systeem TBL1+, maar een belangrijke voorwaarde was vooral dat het systeem interoperabel moet zijn met die op de overige trajecten. Zonder de interlockings te hoeven aanpassen.

Daarom werd ETCS1 LS met background supervision gezien als de beste oplossing. “In ons geval betekent background supervision dat de machinist de informatie opvolgt die wordt gegeven door de seinen langs de baan en dat het systeem zal ingrijpen in het geval de machinist een fout maakt. Het feit dat al onze lijnen interoperabel worden, geeft ons het voordeel dat vanaf december 2025 alleen nog ETCS treinen zijn toegestaan op het Belgische spoor.”

Extra functies

ETCS1 LS heeft in België meer functies dan het huidige systeem TBL1+. Naast de belangrijkste basisfunctie: het stoppen van de trein bij het passeren van een rood sein. “Een infinite MA (Movement Authority) wordt verzonden bij ieder groen sein en wanneer de trein het waarschuwingssein S2 passeert wordt de MA geüpdatet en wordt End of authority gedefinieerd bij het gesloten sein S3. Uiteindelijk zal, wanneer de machinist de trein laat rijden, de trein stoppen bij het rode sein.”

Het systeem houdt ook toezicht op de snelheid. “Dit geeft ons meer veiligheid dan TBL1+ maar het is wel complexer. Je kunt de spoorbeschrijving zien die wordt gegeven door het groene sein. Geïllustreerd door de supervised speed. wanneer het volgende sein S2 met een waarschuwingssignaal wordt gepasseerd, wordt de trackside information geüpdatet en wordt sein S3 het einde van de autoriteit. Ook hier stopt de trein automatisch wanneer de machinist het sein negeert.”

Overschakelen

De uitrol van ETCS1 LS gebeurt in verschillende fasen. In de eerste fase, die in 2015 werd afgerond, rustte Infrabel 7.500 seinen uit met ERTMS componenten en kwamen er LEU (Lineside Encoder Units) en balises in stations met TBL1+ functies. De tweede fase bestaat uit het uitrollen van TBL1+ met LEU en balises op de tussenliggende lijnen die in de toekomst overschakelen op ETCS1 lijnen. Deze fase startte in 2016 en loopt door tot in 2021.

De volgende fase gaat in 2021 van start en bestaat uit het overschakelen op ETCS1 LS op twee proefbaanvakken. De uitrol gebeurt project voor project. Elk project bestaat uit het maken van de data preparation van ETCS1 LS. Vervolgens wordt de software gedownload op de LEU en balises. Vervolgens wordt de TBL1+ functie ontmanteld. Deze softwarefase loopt door tot 2025.” Deze strategie maakt het volgens Bastin mogelijk om het aantal modificaties te reduceren tot een minimum. Met name aan de interlockings en de interface tussen interlocking en LEU tijdens de implementatiefase.

Uitdagingen

De belangrijkste uitdagingen tijdens de implementatie liggen volgens Bastin in de combinatie van de verschillende ETCS-specificaties. ETCS1 Limited Supervision is gebaseerd op Baseline 3. Maar er rijden op het netwerk van Infrabel ook treinen die compatibel zijn met Baseline 2. Om deze treinen op Baseline 3 trajecten te kunnen laten rijden moesten ze worden geüpdatet. “Deze baseline 2 treinen maken ook dat er transitiebarrières gedefinieerd moeten worden tussen ETCS1, ETCS2 en ETCS1 LS zonder overlap. Met een duidelijke grens moet het verschil gedefinieerd worden tussen de ETCS gebieden en in beide richtingen.”

Verder zorgt de strakke planning voor een beperkende factor. “Per project hebben we maximaal zes maanden voor de uitrol van een ETCS LS. Daarom ontwikkelden we bij Infrabel onze eigen tool waarmee we in staat zijn om ETCS1 LS uit te rollen zonder ondersteuning door externe leveranciers.” Een andere uitdaging is om een remparameter te vinden die compatibel is met de manier van rijden in België en waarvoor geen modificaties nodig zijn aan de warning distance tussen de seinen.België wacht op actie vanuit Nederland voor spoorverbinding Hamont-Weert.

In de Nederlandse pers, VTV nieuws Posted on 28 okt, 2020 16:25:25

In België wordt komende zomer het geëlektrificeerde en gerenoveerde spoortraject Mol-Neerpelt-Hamont in gebruik genomen. Het is de bedoeling dat deze verbinding in de toekomst wordt doorgetrokken naar Weert. “Wij hebben ons deel van het werk nagenoeg afgewerkt. Het is nu aan de Nederlanders”, aldus Vlaams parlementslid Marino Keulen. 

Volgens onderzoek van een Belgische reizigersorganisatie heeft de verbinding tussen Hamont en Weert een potentieel van 800 tot 1.000 reizigers per dag. In het Nederlandse regeerakkoord 2017-2021 is de verbinding tussen de twee stations al opgenomen. Maar voordat Nederland in actie komt, wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerst de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek door de NMBS afwachten.

Exploitatie door NMBS

In het onderzoek naar de reactivering van de lijn Weert-Hamont door de Belgische vervoerder worden de kosten en de exploitatiemogelijkheden in beeld gebracht. Exploitatie door de NMBS ligt volgens staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het meest voor de hand. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden in november dit jaar verwacht.

Volgens berekeningen van de Vlaamse overheid zou de elektrificatie en een eventuele uitbreiding met een tweede spoor van het 8 kilometer lange Nederlandse deel 35 miljoen euro gaan kosten. Maar volgens schattingen van ProRail is dit inmiddels opgelopen naar 50 tot 150 miljoen euro. Afhankelijk van een bovengrondse of ondergrondse variant en uitbreiding van het aantal sporen.

Modernisering

In België is in de zomer van 2018 al gestart met het elektrificeren en moderniseren van Spoorlijn 19 van Mol naar Hamont. Op het 33 kilometer lange traject plaatste aannemer Strukton Rail 830 nieuwe bovenleidingpalen en ongeveer 200 kilometer aan nieuwe kabels en draden voor de bovenleiding. Ook kwamen er twee nieuwe wissels, 115 meter nieuw spoor en werd er een wissel verplaatst. Verder deed de aannemer aanpassingen aan zes bruggen op de spoorlijn en kwamen er drie nieuwe tractieonderstations.

Door deze aanpassingen kan spoorvervoerder NMBS vanaf juni 2021 op het gehele traject tussen Antwerpen en Hamont met moderne, elektrische treinen rijden. Aanvankelijk zouden de werkzaamheden al deze zomer zijn afgerond, maar de uitbraak van het coronavirus zorgde voor vertraging.

Nederland temporiseert

Vanuit de Belgische politiek ontstaan steeds meer vragen naar het vervolg van dit project aan de Nederlandse kant van de grens, zo bleek tijdens een onlangs gehouden commissievergadering in het Vlaams parlement. Van het traject tussen Hamont en Weert ligt 95 procent op Nederlands grondgebied.

“Ik heb de indruk dat men daar een beetje aan het temporiseren is, en als het over spoorprojecten gaat, geeft dat mij weinig hoop”, zei Johan Danen parlementslid voor de Belgische politieke partij Groen. Ook Marino Keulen van de Vlaamse liberale partij Open Vld, vindt dat de Nederlandse regering over moet gaan tot actie. “Nu is het belangrijk om de Nederlanders bij de les te houden. Het is al een paar keer benadrukt, en collega Danen weet dat ook, dat wij als Vlamingen in samenwerkingsverbanden altijd iets enthousiaster zijn dan onze Nederlandse collega’s. Tussen Hamont en Weert gaan zij voor eigen rekening moeten elektrificeren. Wij hebben ons deel van het werk nagenoeg afgewerkt. De Nederlanders zullen nu hun kaarten op tafel moeten leggen.”

Vlaams-Nederlandse top

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, zegt tijdens elk overleg met de Nederlandse overheid te hameren op actie voor Hamont-Weert. “Dit staat telkens op de agenda. Ik wil dit tijdens de Vlaams-Nederlandse top op 4 november 2020 weer op tafel leggen. Gelet op het belang, wil ik er bij de Nederlandse regering op aandringen dringend werk te maken van de verbinding tot in Weert.”

In de commissievergadering werd verder gesproken over de koppeling tussen Hamont-Weert en het 3RX-dossier voor de IJzeren Rijn. Deze goederenspoorlijn die de Antwerpse Haven moet verbinden met het Duitse Ruhrgebiet loopt voor een deel over hetzelfde traject. Lange tijd is gewerkt aan een combinatie van beide projecten, maar volgens Peeters is de passagiersverbinding tussen Hamont-Weert inmiddels losgekoppeld van de besprekingen in de internationale werkgroep 3RX.

Meerwaarde

“De huidige investeringen in L19 Mol-Neerpelt-Hamont en de passagiersverbinding tussen Hamont-Weert zijn zeker positief voor 3RX, maar ze hebben evengoed op zichzelf een enorme meerwaarde. Vandaar de loskoppeling. Omgekeerd zou men ook kunnen zeggen dat de ontwikkelingen binnen de internationale werkgroep 3RX de totstandkoming van deze passagiersverbinding zouden kunnen faciliteren en zelfs versnellen. Maar op dit ogenblik zijn ze niet volledig met elkaar verbonden, het ene zou kunnen zonder het andere.”Volgende »