Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start een marktverkenning naar de mogelijkheden voor open toegang op de internationale spoorlijnen van en naar Nederland. Nationale en internationale spoorvervoerders krijgen de kans om mee te denken over de mogelijkheden en kansen van internationale treindiensten.

De meeste internationale treinen in Nederland rijden onder de concessie van NS. Het kabinet heeft echter aangegeven open te staan voor meer concurrentie op het internationale spoor vanaf 2025. Door te starten met een marktverkenning wordt geïnventariseerd welke vervoerders interesse zouden hebben in toegang tot deze markt, of wat hen juist tegenhoudt.

Concurrentie internationale treindiensten

De combinatie Berenschot, Arcadis en TÜV Rheinland voert het komende half jaar in opdracht van het ministerie van IenW onderzoek uit naar het in concurrentie uitvoeren van internationale treindiensten. Deze drie partijen gaan het gesprek aan met nationale en internationale marktpartijen, Nederlandse en buitenlandse overheden en consumentenorganisaties.

Projectleider Kaj Mook van Berenschot roept geïnteresseerde partijen op om zich actief bij hem te melden: “We zijn op zoek naar vervoerders die interesse hebben om het toekomstige internationale treinaanbod tot stand te brengen. Wij komen graag in contact met partijen die zich hierin herkennen.“Onderwerpen: ArcadisBerenschotconcurrentieinternationale spoorverbindingministerie van Infrastructuur en WaterstaatNSTÜV Rheinland