Vooraf: 
 vTv (vereniging Treinreizigers vervoer) is een Belgisch- Nederlandse vereniging voor de belangenbehartiging van treinreizigersvervoer in de Belgische Kempen en grensoverschrijdend vervoer via Hamont-Weert met Nederland. De hoofdprioriteit voor vTv is de laatste 10 km bestaand spoor tussen het Belgische eindstation Hamont te verbinden met het Nederlandse Station in Weert.
Daarom heeft vTv de teksten “openbaredienstencontract en het performantiecontract” in de eerste plaats gelezen vanuit haar prioritair streven de lijn 19 Antwerpen-Hamont tot Weert te laten doorrijden.
Verder wenst vTv in te gaan op 2 structurele aspecten voor de organisatie van een performant openbaar vervoersysteem en op een aantal operationele aspecten die het comfort van de treinreiziger bevorderen.

Grensoverschrijdende verbindingen:

De Belgische federale overheid legde in Openbaredienstencontract voor personenvervoersdiensten per spoor in België“ de specificaties vast van de verplichtingen die van toepassing zijn op het verlenen van openbare personenvervoersdiensten per spoor. Voor de grensoverschrijdende verbindingen (3.5.2 Grensoverschrijdende vervoersaanbod tussen België en de buurlanden) somt de federale regering de 7 bestaande lijnen op die in het – met de MNBS – te onderhandelen nieuwe dienstencontract moeten opgenomen worden.

Bij deze 7 lijnen – reeds opgenomen in het huidig beheerscontract 2008-2012-: “Rijsel via Moeskroen en Doornik, Luxemburg via Athus-Rodange, Arlon en Gouvy, Aken, Maastricht, Roosendaal” worden er mogelijk twee lijnen“ onder voorwaarde van evaluatie Maubeuge en Breda.” toegevoegd.

vTv is erg teleurgesteld dat Weert niet opgenomen is bij deze 7 lijnen en roept op deze omissie te herstellen.

De argumentatie, het studiewerk en  het “voorstel van resolutie van 9 februari voor het realiseren van een grensoverschrijdende treinverbinding tussen Hamont en Weert” ingediend door de  federale parlementsleden: Jef VAN den BERGH (CD&V) Steven MATHEÏ (CD&V) Servais VERHERSTRAETEN (CD&V) Marianne VERHAERT (Open VLD) Nicolas PARENT (Ecolo-Groen) Joris VANDENBROUCKE (sp.a) Barbara CREEMERS (Ecolo-Groen) om de lijn 19  Antwerpen-Hamont tot Weert door te laten rijden zijn voldoende bekend en kunnen de opname van Weert bij de lijst van de 7 bestaande grensoverschrijdende lijnen behorende onder de openbare dienst opdracht verantwoorden.

Op basis van haar studiewerk is vTv ervan overtuigd dat de grensoverschrijdende lijn 19 tot Weert in de rij van de 7 bestaande grensoverschrijdende lijnen op gebied van reizigerspotentieel, af te leggen buitenlandse kilometers en kosten best een tenminste vergelijkbare prestatie kan neerzetten. 

Bovendien is een verhoogde bediening met grensoverschrijdende lijnen van Vlaanderen met het buitenland t.o.v. Wallonië erg verdedigbaar. Van de 7 bestaande grensoverschrijdende lijnen wordt Wallonië 6 keer bediend (Rijsel, 3 maal Luxemburg, Aken en Maastricht) en Vlaanderen (Roosendaal en Rijsel) slechts tweemaal.   

Daarom pleit vTv ervoor om de lijn 19 door te laten rijden tot Weert en op te nemen in de lijst van de grensoverschrijdende vervoerslijnen die vallen onder de openbare dienstverlening van de NMBS en zo worden opgenomen in het nieuwe beheerscontract met de MNBS.

Naar een performant openbaar vervoersysteem in België

De gewesten staan in voor regionaal openbaar vervoer. Gewesten mogen op regionale lijnen, als er onvoldoende aanbod is, zelf treinen in leggen en kunnen hiervoor overeenkomsten afsluiten met de NMBS.
Voor nieuwe spoorinfrastructuur moet er een samenwerking zijn tussen NMBS en Infrabel, bij problemen is er een tussenkomst van de Minister.

Comfort van de reiziger staat centraal

 Om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren worden volgende voorstellen gedaan:

 • Aankondigingsborden van de treinen op elk perron van de stopplaats of station met de juiste vertraging op de minuut na.
 • Op stopplaatsen moeten voldoende schuilhuisjes voorzien worden. In stations luifels voorzien van minsten 30 meter. In elk station doorgangen en liften voorzien. Perrons die nog niet van hoogte zijn, een gedeelte aanpassen voor minder mobiele mensen. Bv in Spanje kan een rolstoel patiënt op eigen kracht de trein inrijden.
 • Voldoende ticket automaten, gebruiksvriendelijke, moeten ook internationale tickets kunnen afdrukken. Ook informeren over de goedkoopste formule.
 • Samenstelling treinen, bv: kusttreinen voldoende lang maken, geen materiaal aan de kant laten staan. Dit is ook van toepassing voor de studententreinen.
 • Bij aansluitingen; perron- perron of eilandperrons voorzien bij renovatie of bij nieuwe sporenplannen.
 • Snelheid, toegang tot de stations vereenvoudigen, wisselstraten aanpassen aan hogere snelheden, 40 km/u is van de stoomperiode. Veiligheid moet primeren. Lijn snelheden op minimum 140 km/u brengen waar mogelijk is. Om reizigers aan te trekken moeten we een goede en snelle verbinding hebben.
 • Treinbegeleiders en seinhuis moeten erover waken dat de trein stipt op tijd vertrekt, trein die klaar is om te vertrekken niet laten wachten op een trein die vertraging heeft.
 • Dag biljet voor het ganse net invoeren om onbeperkt te kunnen sporen. Ook biljet invoeren om met alle openbaar vervoer te reizen in België. Eventueel ook een Benelux ticket.
 • Afschaffen toeslag luchthaven Brussel Nationaal (weerhoud mensen om met trein naar de luchthaven te komen).
 • Reizigerstreinen hebben voorrang op goederen. Personeel van de stations moeten betrokken worden bij de regelmaat van de treinen, dit was voor de centralisatie van de dispatching.
 • Alles terug decentraliseren, vooral de treindienst, regelmaat en stiptheid was toen heel veel beter. Treinbestuurders, treinbegeleiders, materiaal, stationschef of onder stationschef waar depots zijn van materiaal of treinpersoneel moeten onder één en dezelfde directie vallen.