P E R S B E R I C H T 4 maart 2021.

Station Hamont. Als we 9 km. verder zouden rijden komen we aan bij het station Weert.

vTv vraagt om snelle openbaarmaking van de businesscase NMBS over de lijn Antwerpen – Hamont – Weert.

De Vereniging Treinreizigers Vervoer zet zich al heel wat jaren in voor het treinvervoer van personen tussen België en Nederland. Eerder lobbyde vTv al voor de elektrificatie van lijn 19 van de NMBS en de dienstregeling tot het station Hamont en met succes! De acties van vTv zetten zich voort in de lobby voor het doortrekken van de dienstregeling van lijn 19 tot in het Nederlandse station Weert. Het is bekend dat daarmee Limburg en De Kempen een prima verbinding zouden krijgen met Zuid-Nederland en verder via de lijnen die aansluiten op het station Weert.

De Vereniging Treinreizigers Vervoer onderzocht in 2019 het reizigerspotentieel van de doorgetrokken dienstregeling van Hamont tot Weert. Gezien het grote aantal pendelaars, studenten en reizigers met een ander doel, wist vTv vast te stellen dat per dag 800 tot 1000 reizigers méér op lijn 19 tot Weert zouden gaan opstappen.

Naast het besluit van het Nederlandse kabinet Rutte III om tot realisatie van de personenverbinding te willen overgaan heeft de lobby van vTv ertoe bijgedragen dat ook de NMBS weer meer geïnteresseerd raakte. Een businesscase naar de doorgetrokken lijn 19 is zo doende inmiddels uitgevoerd doch nog niet openbaar gemaakt. De Vereniging Treinreizigers vraagt hier nadrukkelijk om, ook bij de bevoegde minister.

Einde van de elektrificatiewerken, net voor de Nederlandse grens en 9 km. voor station Weert.

Met een recente brief heeft de minister van Mobiliteit, George Gilkinet aan vTv een reactie gegeven gebaseerd op de reeds genoemde businesscase. De minister benoemt deze als een negatieve uitkomst en verwijst naar een groot aantal kosten en voorwaarden. De minister geeft de studie op dit moment niet vrij, deze kan dus op deze punten nog niet beoordeeld worden. Volgens de minister geeft ook de businesscase wel aan dat er gerekend mag worden met zo’n 1000 reizigers per dag op de lijn. Dat bevestigt nog eens de uitkomst die het QuickScan onderzoek van vTv al liet zien. Op basis van een dergelijk veelbelovend extra reizigersaantal, krijgt lijn 19 van de NMBS een geweldige positieve impuls, “er zijn NMBS lijnen die het met heel veel minder reizigers per dag moeten doen”, aldus voorzitter Jean Pauwels van de Vereniging Treinreizigers Vervoer. Reden om inzicht te krijgen en aan te dringen op een snelle openbaarmaking van de NMBS-businesscase, zodat een goede analyse gemaakt kan worden.


Voor meer informatie, zie de website: https://vtv-treinreizigers.eu/  
Of neem contact op met één van onze bestuursleden: https://vtv-treinreizigers.eu/home/contact