IenW en ProRail hebben het doel om het vervoer per spoor één van de meest duurzame vormen van gemotoriseerd vervoer te laten blijven en het gebruik te laten toenemen. Zo zet ProRail zich in om meer internationale treinen mogelijk te maken, om daarmee een klimaatvriendelijk alternatief voor Europese vluchten te bieden. In dat kader verricht ProRail in samenwerking met andere spelers uit de spoorsector onderzoek naar de knelpunten bij grensoverschrijdende verbindingen.

Lees hier verder….