De Raad van State heeft vorige
week bezwaren van omwonenden tegen de aanleg van de tramlijn tussen het
Belgische Hasselt en Maastricht ongegrond verklaard. Dat betekent dat er geen
planologische bezwaren meer zijn om de…

Lees hier verder….