‘Nederland bijna klaar voor Weert-Hamont’

Vrijdag 1 februari 2019

De Nederlandse staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, mevr. van Veldhoven-Van der Meer, heeft in een brief aan de Tweede Kamer gesteld dat ze de afgelopen maanden “verschillende onderzoeken (heeft) uitgezet om een beter beeld te vormen van de te zetten stappen om de lijn Weert-Hamont te reactiveren voor personenvervoer. Op dit moment zijn bijna alle gegevens voor een kosten-baten afweging in kaart gebracht en legt ProRail de hand aan de kostenraming.”
Daarnaast heeft de staatssecretaris contact met de Belgische overheid om te bezien of de NMBS de lijn zou willen exploiteren. Ze noemt dat “de meest voor de hand liggende optie omdat zij mogelijk de trein vanuit Antwerpen door kunnen laten rijden naar Weert in plaats van halteren en keren in Hamont. Dit is gunstig voor de reiziger die dan niet hoeft over te stappen in Hamont.” Exploitatie van dit traject door andere vervoerders ligt minder voor de hand, aldus de staatssecretaris nog, “omdat deze partijen vanwege de grenswissel flinke investeringen nodig hebben in materieel om de relatief korte lijn te exploiteren.”
De staatssecretaris wil in de komende maanden de Tweede Kamer op de hoogte houden.

Hopelijk kijkt de staatssecretaris mevrouw van Veldhoven ook eens naar dit bericht:

Kempenaars die vanuit Mol
richting Limburg pendelen, kunnen dat vanaf eind 2020 doen in elektrische
treinen. Nu zijn de pendelaars nog aangewezen op diesellocomotieven. Gisteren
werd eindelijk het startschot gegeven voor de elektrificatiewerken op de spoorlijn
Mol-Hamont. Lees hier verder…..