“Weer overleg IJzeren Rijn”
“Er lijkt opnieuw een perspectief te zijn voor de heropening van het tracé voor de IJzeren Rijn, de (destijds) kortste verbinding tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Vandaag werd bekend dat het 3RX-tracé – het alternatieve tracé, dat als een derde weg tussen het historische tracé en de A52-variant staat – dezelfde kosten-batenresultaten biedt als het historische tracé, en dat aan de helft van de kosten. “

Lees verder …