“Ministerraad keurt samenwerkingsakkoord rond spoorinvesteringen goed
BRUSSEL –

De federale ministerraad heeft donderdag het samenwerkingsakkoord met de gewesten goedgekeurd over de financiering van een aantal strategische investeringen in spoorinfrastructuur.

[…] Het ontwerpakkoord wordt op 20 december met de gewestregeringen besproken tijdens het Overlegcomité”

Lees verder…