Op 10 oktober zijn de nieuwe kabinetsplannen gepresenteerd.

In het regeerakoord is de financiering opgenomen voor de heractivering van de spoorlijn Weert – Hamont waardoor de Belgische spoorlijn van Antwerpen naar Hamont kan worden doorgetrokken naar Weert.

Passage uit het regeerakkoord: