Met Dank aan Hans Kluijtmans, artikel ingezonden OPINIEEINDHOVEN.

Onbeveiligde overgang van het spoor in Budel-Schoot waar slechts goederentreinen over rijden. Met een relatief lage investering is dit spoor op te waarderen en te verbinden met de lijn Weert-Eindhoven.

INGEZONDEN OPINIE EINDHOVEN – De spoorwegen van België en Nederland zijn alleen in het uiterste westen en oosten met elkaar verbonden. Met geringe investeringen is bij Budel een derde verbinding mogelijk.

Hans Kluijtmans 15-11-22, 07:00

“Ding dong. De intercity van Eindhoven naar Antwerpen vertrekt over 6 minuten van spoor 12” Toekomstmuziek? Misschien niet. Vorige week schoof Eindhoven aan bij het overleg in Den Haag over de verdeling van miljarden. Een deel daarvan is voor ‘de doorgroei van Brainport Eindhoven’, zoals verwoord in het coalitieakkoord.

Eindhoven heeft ambitieuze plannen zoals voor het stationsdistrict, dat een visitekaartje voor de stad moet worden. Internationaal knooppunt XL is de benaming. Internationale treinverbindingen worden ook genoemd. Maar momenteel bedraagt de reistijd tussen Eindhoven en Antwerpen ofwel 1:45 uur (TGV vanaf Breda) dan wel 2:15 u. Een vergelijkbare afstand in Nederland – 80 km: Eindhoven – Utrecht kost 45 minuten reistijd!

Nu is dé gelegenheid om een plan voor een treinverbinding met Antwerpen op te nemen. Dat kan door de treinverbinding die de Vlamingen al hebben gemoderniseerd door te trekken bij Budel. Voor een beperkte investering zou de NS de aansluiting van deze verbinding op het bestaande spoorlijn Eindhoven-Maastricht kunnen realiseren.

Vernieuwde en verhoogde Eindhovense centraal station

Het dateert zelfs van de jaren 50 in de vorige eeuw, toen het vernieuwde en verhoogde Eindhovense centraal station werd geopend. Het stukje is van voormalig stadschroniqueur Leo Nouwen.

Interessant is zijn constatering: “De Nederlandse spoorwegen hebben – zeggen ze – geen enkel belang bij een spoorlijn, die een rechtstreekse aansluiting heeft op de grote Belgische lijnen; omdat de afstand die op Nederlands grondgebied wordt afgelegd zo klein is. Maar, vraag ik me, ondeskundig, maar logisch redenerend, af: moet daarom de grootste industriestad van Zuid-Nederland en liggend in het hart van de Benelux daarom verstoken blijven van een redelijke (lees goede) verbinding met het hart van België”. 1958 ! De EG bestond nét.

In de jaren negentig heeft de Europese Beweging een forumavond in het Academisch Genootschap over een directe treinverbinding met Antwerpen gehouden. Er werd toen zélfs gesproken over twee varianten, hetgeen bij de aanwezige vertegenwoordiger van de NS verbazing opwierp. Burgemeester van Kemenade hield hier een inleiding om het belang te onderstrepen.

De Vereniging Treinreizigers Vervoer, met vertegenwoordigers van zowel Vlaamse als Nederlandse zijde, heeft in juni een petitie aangeboden aan de vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat.

Elektrificatie van het spoor tussen Hamont en de grens

De Vlamingen hebben hun deel van deze mogelijke verbinding al klaar. Het gaat om de elektrificatie van het gedeelte tussen Hamont en de grens. En verdubbeling van het spoor. De petitie bepleit het aanpakken van het ontbrekende stuk in de schakel, Budel-Schoot, tot de aansluiting op de lijn Eindhoven – Weert in Nederland, 10 km. Dit zou al kunnen met een investering van 50 miljoen euro.

Afgelopen zomer heeft de staatssecretaris van verkeer en infrastructuur Vivianne Heijnen in reactie op vragen een studie toegezegd (ED 10-6). In het werkprogramma Internationaal spoor dat ze aan de Kamer stuurt, kondigt ze een onderzoek aan (ED 19-9). Verder zegde ze toe een werkbezoek aan de regio te brengen om ‘inzichten te krijgen in uitdagingen en kostenplaatje’. Pas in 2024 wordt er een beslissing genomen. Rijkelijk laat.

Als je de landkaart erbij pakt, zie je dat er maar twee treinver­bin­din­gen zijn (de TGV uitgezon­derd) tussen België en Nederland.

Als je de landkaart erbij pakt, zie je dat er maar twee treinverbindingen zijn (de TGV uitgezonderd) tussen België en Nederland. In het uiterste westen bij Roosendaal, in het oosten bij Visé. Dat is een vreemde situatie in het kader van een Europa zonder grenzen. Steeds meer wereldburgers weten de weg naar Eindhoven te vinden. Over de lengte van minder dan een half voetbalveld wonen bij mij in de straat Brazilianen, Argentijnen, Zuid-Afrikanen en Indiërs. Maar weten Eindhoven en Nederland de weg naar Europa wel te vinden?

Het is belangrijk dat er goede verbindingen, ook in het openbaar vervoer, zijn tussen Europese steden. Het past in de politiek van het beperken van de uitstoot van CO2, één van de topprioriteiten van de EU, en Nederland. ASML gaat de komende tijd nog duizenden kenniswerkers aantrekken. Die kunnen ook uit Vlaanderen komen en zo ontstaat een makkelijke en milieuvriendelijke verbinding. Ook Eindhoven Airport heeft belang bij een goede openbaar vervoerverbinding met het achterland.

Het past in ‘Internationaal knooppunt Eindhoven XL’.

Over de directe lijn naar het Ruhrgebied in Duitsland (Eindhoven – Heerlen – Aken) is onlangs al een besluit genomen. De ingebruikname is dec. 2023. Citaat. “Niet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar Limburg zelf neemt het initiatief zodat de verbinding er veel sneller kan komen”.

Grenzen bestaan niet meer maar zitten nog in onze hoofden

Pikant is dat de toenmalige staatssecretaris voor vervoer Stientje van Veldhoven een jaar geleden nog zei dat Eindhoven zo’n verbinding voor zou kunnen vergeten. Haar argument was gebrek aan ruimte in Ehv (ED 4-6-21).

Europa van de burger. De grenzen bestaan niet meer maar zitten nog in onze hoofden.

Het kabinet beslist de komende tijd over zowel de extra impulsen voor de mainports als over de 2 miljard die men in het spoor wil investeren in 2023. Zou die 50 miljoen voor deze lijn er dan niet vanaf kunnen? Het geld klotst over de plinten, de Vlaamse buren hebben hun aandeel geleverd. Waar wachten we op?

De trein vertrekt op spoor 12. Je bent in ruim een uur in Antwerpen. Je pakt lekker een theater. Drinkt nog wat. En neemt de laatste trein terug.

Hans Kluijtmans is inwoner van Eindhoven en publiceert EU-access.blog.